Thursday, October 14, 2010

Wildersproces & Tractatus theologico-politicus

coram judice justificandam damnandam ?

Ik dacht dit is een Middeleeuw, denkkracht van schrijfsters vervolgen en ideeen verbieden.

In Samenvatting Requisitoir Wilders - deel 1 wordt gesteld 'Gezien de Europese jurisprudentie zal de overheid terughoudend moeten zijn met strafrechtelijke inmenging in het publieke debat.' en;
Een pluralistische democratie uit zich in een politiek spectrum waarin zeer uiteenlopende standpunten worden aangehangen en verdedigd. Een ware democratie maakt het mogelijk dat ook over gevoelige zaken, dogma’s en taboes, open en op het scherpst van de snede kan worden gediscussieerd.
Terwijl Spinoza al scheef over discrepantium opiniones, uiteenlopende standpunten in TTP xx waar 'sed ad haec omnia conservandum', maar om het behoud van dit alles, een soort omdraaiing is van 'Een ware democratie maakt het mogelijk'.
VI. (20:76) Lastly, that not only may such liberty be granted without prejudice to the public peace, to loyalty, and to the rights of rulers, but that it is even necessary for their preservation.
Ook uit: Tractatus theologico-politicus
Want waar ooit getracht wordt, deze vrijheid af te schaffen en de oorspronkelijke meningen van denkers -- niet hun geest, die alleen kan zondigen -- aan een rechtelijk oordeel te onderwerpen, worden edele mannen tot voorbeeld gesteld. Zij worden dan als martelaren vereerd, het gebeurde prikkelt de medeburgers en wekt eerder hun medeleven, zo niet hun wraaklust, dan vrees op.
Bron: het Handvest van de Vrijheid - Londen 1943 blz 63

ofwel

(20:77) For when people try to take it away, and bring to trial, not only the acts which alone are capable of offending, but also the opinions of mankind, they only succeed in surrounding their victims with an appearance of martyrdom, and raise feelings of pity and revenge rather than of terror.

Saturday, October 09, 2010

Tractatus theologico politicus vs Wilt, wilder, wildst

Zwijgrecht, Amstelodamum exemplo, coram judice justificandam damnandam ?

The example of Amsterdam, condemned by justifying it before a judge of veroordeeld door het rechtvaardigen ten overstaan van een rechter. nec jactare erubescant, in skand te gooien.

Spinoza in TTP XX;
'where attemps are made to deprive men of (their freedom of judgement), and when the opinions of dissenters, not their wills, which alone are capable of moral error, are called into account, the punishment inflicted on good men seems more like martyrdom then punishment'

Tractatus theologico-politicus - Baruch Spinoza;

What greater misfortune for a state can be conceived then that honourable men should be sent like criminals into exile, because they hold diverse opinions which they cannot disguise? (20:55)

What, I say, can be more hurtful than that men who have committed no crime or wickedness should, simply because they are enlightened, be treated as enemies and put to death, and that the scaffold, the terror of evil-doers, should become the arena where the highest examples of tolerance and virtue are displayed to the people with all the marks of ignominy that authority can devise?

(20:70) I have thus shown - Barauh Spinoza

I. (20:71) That it is impossible to deprive men of the liberty of saying what they think.

II. (20:72) That such liberty can be conceded to every man without injury to the rights and authority of the sovereign power, and that every man may retain it without injury to such rights, provided that he does not presume upon it to the extent of introducing any new rights into the state, or acting in any way contrary to the existing laws.

III. (20:73) That every man may enjoy this liberty without detriment to the public peace, and that no inconveniences arise therefrom which cannot easily be checked.

IV. (20:74) That every man may enjoy it without injury to his allegiance.

V. (20:75) That laws dealing with speculative problems are entirely useless.

VI. (20:76) Lastly, that not only may such liberty be granted without prejudice to the public peace, to loyalty, and to the rights of rulers, but that it is even necessary for their preservation.


(20:77) For when people try to take it away, and bring to trial, not only the acts which alone are capable of offending, but also the opinions of mankind, they only succeed in surrounding their victims with an appearance of martyrdom, and raise feelings of pity and revenge rather than of terror.

Uit: Tractatus theologico politicus

Want waar ooit getracht wordt, deze vrijheid af te schaffen en de oorspronkelijke meningen van denkers -- niet hun geest, die alleen kan zondigen -- aan een rechtelijk oordeel te onderwerpen, worden edele mannen tot voorbeeld gesteld. Zij worden dan als martelaren vereerd, het gebeurde prikkelt de medeburgers en wekt eerder hun medeleven, zo niet hun wraaklust, dan vrees op.

En bref, nous avons montré, que cette liberté peut non seulement observer la paix de l'État, la pitié, et le droit du souverain de pouvoir, mais à la préservation de toutes ces choses, même devrait être accordé, pour lequel il était contre les mêmes hommes à emporter du travail et les opinions qu'ils désapprouvent sur, mais pas de l'esprit, qui seuls étaient capables d'erreur morale , dans le jugement, ils sont appelés, sont des exemples de là, dans le ils sont comestibles, comme des martyrs semblent choses qui ont plus, et pour lesquels le reste de la peine plus, et à la merci de,


His ostendimus I. impossibile esse libertatem hominibus dicendi ea, quae sentiunt, adimere. II. hanc libertatem, salvo jure, et authoritate summarum potestatum uniquique concedi, et eandem unumquemque servare posse, salvo eodem jure, si nullam inde licentiam sumat, ad aliquid in Rempublicam tanquam jus introducendum, vel aliquid contra receptas leges agendum. III. hanc eandem libertatem unumquemque habere posse, servata Reipublicae pace, et nulla ex eadem incommoda oriri, quae facile coerceri non possint. IV. eandem salva etiam pietate unumquemque habere posse. V. leges, quae de rebus speculativis conduntur, inutiles omnino esse. VI. Denique ostendimus, hanc libertatem non tantum servata Reipublicae pace, pietate, et summarum potestatum jure posse, sed ad haec omnia conservandum, etiam debere concedi; nam ubi ex adverso eandem hominibus adimere laboratur, et discrepantium opiniones, non autem animi, qui soli peccare possunt, in judicium vocantur, ibi in honestos exempla eduntur, quae potius martyria videntur, quaeque reliquos magis irritant, et ad misericordiam,