Thursday, February 23, 2006

The Prophet's submission on earth

"Eines Tages wird Mohammed Liebe bedeuten und Allah die Vernunft verkörpern."
AYAAN HIRSI ALI IN BERLIN "Mohammed wird Liebe bedeuten"
Een dag zal de Profeet liefde beduiden en Allah het verstand zijn.

Es sind vor allem muslimische Frauen, die den langen Prozess beschleunigen könnten.
Muslima wie Ayaan Hirsi Ali oder Seyran Ates und Necla Kelek, die gestern im Publikum
saßen, die Avantgarde der Aufklärung und Emanzipation. Es waren Männer, die den Islam brutalisiert haben und es werden Frauen sein, die ihn humanisieren werden.

Het zijn ten eerste vrouwen die de lange stijd beslechten. Voorhoede der opklaring en vrijheid. Het waren mannen die de Islam verkracht hebben en vrouwen zullen het vermenselijken.

Wafa Sultan: Islam needs a transformation and that "in its modern state is a prison for Muslims worldwide." Muslim people have been hostages of our own belief system for too many centuries. We have been hostages of our own prison.

From the sayings Mohammed
If thou hadst ordered me,I would have spread a soft bed for thee.

Lord Muhammad said, What business have I with the world?
I am a man on horseback, who standeth under the shade of a tree,
then leaveth it to the light I have attained and in the light I live.

It was said to the Rasul, "O Messenger of God! Curse the infidels."
Muhammad said, "I am not sent for this; nor was I sent but as mercy to mankind."
From the Viking Saga's; Wind-cold, I am called; Very-cold is my father

O Earendel (Orvandel), brightest shining of Angels thou who over Midgard art sent to men, thou true beam of the sun, shining above the lights of heaven, thou who always of thyself givest light

O, helderste licht der Angelous Deus, gij die over Midgard gezonden zijdt naar den menschen,
gij ware zonnenstraal, helderder dan de hemellichten, licht boven de sterren, gij die telkens vanzelf licht geeft.Wanneer je het vroeg zou ik een zacht bed voor je spreidden!

Mohammed zei hierop;

Wat heb ik met de wereld?
Ik een man altijd in het zadel.
Zo een die in de schaduw van een boom staat
en het dan verlaat naar het licht dat
ik verwierf waarin ik leef en mij leven doet.

O boodschapper van Allah, vervloek de ongelovigen.

Mahammed sprak; Ik ben niet gezonden voor dit, noch als genade voor mensen.