Thursday, October 14, 2010

Wildersproces & Tractatus theologico-politicus

coram judice justificandam damnandam ?

Ik dacht dit is een Middeleeuw, denkkracht van schrijfsters vervolgen en ideeen verbieden.

In Samenvatting Requisitoir Wilders - deel 1 wordt gesteld 'Gezien de Europese jurisprudentie zal de overheid terughoudend moeten zijn met strafrechtelijke inmenging in het publieke debat.' en;
Een pluralistische democratie uit zich in een politiek spectrum waarin zeer uiteenlopende standpunten worden aangehangen en verdedigd. Een ware democratie maakt het mogelijk dat ook over gevoelige zaken, dogma’s en taboes, open en op het scherpst van de snede kan worden gediscussieerd.
Terwijl Spinoza al scheef over discrepantium opiniones, uiteenlopende standpunten in TTP xx waar 'sed ad haec omnia conservandum', maar om het behoud van dit alles, een soort omdraaiing is van 'Een ware democratie maakt het mogelijk'.
VI. (20:76) Lastly, that not only may such liberty be granted without prejudice to the public peace, to loyalty, and to the rights of rulers, but that it is even necessary for their preservation.
Ook uit: Tractatus theologico-politicus
Want waar ooit getracht wordt, deze vrijheid af te schaffen en de oorspronkelijke meningen van denkers -- niet hun geest, die alleen kan zondigen -- aan een rechtelijk oordeel te onderwerpen, worden edele mannen tot voorbeeld gesteld. Zij worden dan als martelaren vereerd, het gebeurde prikkelt de medeburgers en wekt eerder hun medeleven, zo niet hun wraaklust, dan vrees op.
Bron: het Handvest van de Vrijheid - Londen 1943 blz 63

ofwel

(20:77) For when people try to take it away, and bring to trial, not only the acts which alone are capable of offending, but also the opinions of mankind, they only succeed in surrounding their victims with an appearance of martyrdom, and raise feelings of pity and revenge rather than of terror.

Saturday, October 09, 2010

Tractatus theologico politicus vs Wilt, wilder, wildst

Zwijgrecht, Amstelodamum exemplo, coram judice justificandam damnandam ?

The example of Amsterdam, condemned by justifying it before a judge of veroordeeld door het rechtvaardigen ten overstaan van een rechter. nec jactare erubescant, in skand te gooien.

Spinoza in TTP XX;
'where attemps are made to deprive men of (their freedom of judgement), and when the opinions of dissenters, not their wills, which alone are capable of moral error, are called into account, the punishment inflicted on good men seems more like martyrdom then punishment'

Tractatus theologico-politicus - Baruch Spinoza;

What greater misfortune for a state can be conceived then that honourable men should be sent like criminals into exile, because they hold diverse opinions which they cannot disguise? (20:55)

What, I say, can be more hurtful than that men who have committed no crime or wickedness should, simply because they are enlightened, be treated as enemies and put to death, and that the scaffold, the terror of evil-doers, should become the arena where the highest examples of tolerance and virtue are displayed to the people with all the marks of ignominy that authority can devise?

(20:70) I have thus shown - Barauh Spinoza

I. (20:71) That it is impossible to deprive men of the liberty of saying what they think.

II. (20:72) That such liberty can be conceded to every man without injury to the rights and authority of the sovereign power, and that every man may retain it without injury to such rights, provided that he does not presume upon it to the extent of introducing any new rights into the state, or acting in any way contrary to the existing laws.

III. (20:73) That every man may enjoy this liberty without detriment to the public peace, and that no inconveniences arise therefrom which cannot easily be checked.

IV. (20:74) That every man may enjoy it without injury to his allegiance.

V. (20:75) That laws dealing with speculative problems are entirely useless.

VI. (20:76) Lastly, that not only may such liberty be granted without prejudice to the public peace, to loyalty, and to the rights of rulers, but that it is even necessary for their preservation.


(20:77) For when people try to take it away, and bring to trial, not only the acts which alone are capable of offending, but also the opinions of mankind, they only succeed in surrounding their victims with an appearance of martyrdom, and raise feelings of pity and revenge rather than of terror.

Uit: Tractatus theologico politicus

Want waar ooit getracht wordt, deze vrijheid af te schaffen en de oorspronkelijke meningen van denkers -- niet hun geest, die alleen kan zondigen -- aan een rechtelijk oordeel te onderwerpen, worden edele mannen tot voorbeeld gesteld. Zij worden dan als martelaren vereerd, het gebeurde prikkelt de medeburgers en wekt eerder hun medeleven, zo niet hun wraaklust, dan vrees op.

En bref, nous avons montré, que cette liberté peut non seulement observer la paix de l'État, la pitié, et le droit du souverain de pouvoir, mais à la préservation de toutes ces choses, même devrait être accordé, pour lequel il était contre les mêmes hommes à emporter du travail et les opinions qu'ils désapprouvent sur, mais pas de l'esprit, qui seuls étaient capables d'erreur morale , dans le jugement, ils sont appelés, sont des exemples de là, dans le ils sont comestibles, comme des martyrs semblent choses qui ont plus, et pour lesquels le reste de la peine plus, et à la merci de,


His ostendimus I. impossibile esse libertatem hominibus dicendi ea, quae sentiunt, adimere. II. hanc libertatem, salvo jure, et authoritate summarum potestatum uniquique concedi, et eandem unumquemque servare posse, salvo eodem jure, si nullam inde licentiam sumat, ad aliquid in Rempublicam tanquam jus introducendum, vel aliquid contra receptas leges agendum. III. hanc eandem libertatem unumquemque habere posse, servata Reipublicae pace, et nulla ex eadem incommoda oriri, quae facile coerceri non possint. IV. eandem salva etiam pietate unumquemque habere posse. V. leges, quae de rebus speculativis conduntur, inutiles omnino esse. VI. Denique ostendimus, hanc libertatem non tantum servata Reipublicae pace, pietate, et summarum potestatum jure posse, sed ad haec omnia conservandum, etiam debere concedi; nam ubi ex adverso eandem hominibus adimere laboratur, et discrepantium opiniones, non autem animi, qui soli peccare possunt, in judicium vocantur, ibi in honestos exempla eduntur, quae potius martyria videntur, quaeque reliquos magis irritant, et ad misericordiam,

Thursday, September 02, 2010

Linzenkabinet gedogen ?

A quick search of the World Wide Web allows us to refine the image of the Netherlands as the Mecca of gedogen.*

"Hoe voelt de moslima zich die op maandagochtend met haar broodtrommeltje naar de verplichte inburgeringscursus gaat" schrijft Ab Klink 1-9-2010  met nog 9 dagen te gaan in de vastenmaand.

Geen idee, misschien gaat zij de eendjes voeren want het is ramadan en dat zou anders zonde van het brood zijn. Of haar groepsgenoten kunnen vanwege het cursusgeld geen eten kopen en bij uitdelen van voedsel hoort een hoofddoek anders vallen de haren eenvoudigweg in het aangeboden voedsel wat vanwege het onreine jazelfs haram-karakter daarvan in haar cultuur immers onvergevelijk zou zijn.
Voor welk jaar bekokstofden deze CDA-spindoctors teksten?

A. Klink verder over Wilders en gedoogakkoord "hij stelde bij de komende presentatie van het akkoord met een volstrekt en totaal (!) ander verhaal te komen dan de VVD en het CDA. Hij raadde de collega's aan om op dat moment maar een andere kant op te kijken"** en "De opmars van de PVV is dankzij het akkoord begonnen. De de-islamisering is aangebroken: hier en nu. Zoiets zal het wel worden"  Dus past daarvoor.


* The typical Dutch policy of gedogen, 'a nigh-untranslatable term that means looking the other way when you must'  The Dutch practice of gedogen, once referred to as see The Economist, 12 October 1996

** Dit vreemd genoeg in een Engelse betekenis terwijl gedogen eerder iets van dulden/toestaan of geduld/afzien als afwachten en niet letterlijk wegkijken, blik afwenden etc. dan met OGEN en eerder van gedoen komt zovan geeft teveel gedoe of brengt andere dingen in geding.

Sunday, May 30, 2010

facebook news

Posting Date:05/24/2010 Blog:http://greenwhite.org/2010/05/25/facebook-for-muslims-millatfacebook-no-i-am-not-kidding & JAP launches Millatfacebook dailytimesPK Wednesday, May 26, 2010 2:27:00 AM CEST | info

NL printmedia na 4 dagen met "boze", bij ad zelfs "woedende":

spits Friday, May 28, 2010 8:54:00 AM CEST | info
volkskrant Friday, May 28, 2010 8:02:00 AM CEST | info
detelegraaf Friday, May 28, 2010 7:34:00 AM CEST | info
bnr Friday, May 28, 2010 6:58:00 AM CEST | info
refdag Friday, May 28, 2010 6:56:00 AM CEST | info
limburger Friday, May 28, 2010 6:54:00 AM CEST | info
algemeendagblad Friday, May 28, 2010 6:35:00 AM CEST | info
HaarlemsDagblad Friday, May 28, 2010 6:28:00 AM CEST | info
nu Friday, May 28, 2010 6:25:00 AM CEST | info
trouw Friday, May 28, 2010 6:24:00 AM CEST | info
depers Friday, May 28, 2010 6:17:00 AM CEST | info
metro-nl Friday, May 28, 2010 6:15:00 AM CEST | info


Boze moslims maken eigen facebook
spits Friday, May 28, 2010 8:54:00 AM CEST | info
Sociale netwerksite Facebook heeft er een islamitische rivaal bij: Millatfacebook. De oprichters van de site zijn woedend om een Facebookprofiel waarop een gebruiker anderen oproept tekeningen te maken van de profeet Mohammed. "Als iemand blasfemie pleegt jegens onze profeet Mohammed, dan worden we.......

[07:22] Boze Pakistanen maken moslimfacebook
volkskrant Friday, May 28, 2010 8:02:00 AM CEST | info
LAHORE - Sociale netwerksite Facebook heeft er een islamitische rivaal bij: Millatfacebook. (07:26, 28-05-10)...

Boze Pakistanen maken moslimfacebook
nhd Friday, May 28, 2010 7:45:00 AM CEST | info
LAHORE - Sociale netwerksite Facebook heeft er een islamitische rivaal bij: Millatfacebook. De oprichters van de site zijn woedend om een Facebookprofiel waarop een gebruiker anderen oproept tekeningen te maken van de profeet Mohammed....

Boze moslims maken moslimfacebook
detelegraaf Friday, May 28, 2010 7:34:00 AM CEST | info
Sociale netwerksite Facebook heeft er een islamitische rivaal bij: Millatfacebook. De oprichters van de site zijn woedend om een Facebookprofiel waarop een gebruiker anderen oproept tekeningen te maken van de profeet Mohammed. „Als iemand blasfemie pleegt jegens onze profeet Mohammed, dan worden we.......

Boze Pakistanen maken moslimfacebook
bnr Friday, May 28, 2010 6:58:00 AM CEST | info
LAHORE (ANP) - Sociale netwerksite Facebook heeft er een islamitische rivaal bij: Millatfacebook. De oprichters van de site zijn woedend om een Facebookprofiel waarop een......

Boze Pakistanen maken moslimfacebook
refdag Friday, May 28, 2010 6:56:00 AM CEST | info
Sociale netwerksite Facebook heeft er een islamitische rivaal bij: Millatfacebook. De oprichters van de site zijn woedend om een Facebookprofiel waarop een gebruiker anderen oproept tekeningen te maken van de profeet Mohammed. "Als iemand blasfemie pleegt jegens onze profeet Mohammed, dan worden we.......

Boze Pakistanen maken moslimfacebook
limburger Friday, May 28, 2010 6:54:00 AM CEST | info
LAHORE (ANP) - Sociale netwerksite Facebook heeft er een islamitische rivaal bij: Millatfacebook. De oprichters van de site... bron: www.limburger.nl...

Woedende Pakistanen maken moslimfacebook
algemeendagblad Friday, May 28, 2010 6:35:00 AM CEST | info
LAHORE - Sociale netwerksite Facebook heeft er een islamitische rivaal bij: Millatfacebook. De oprichters van de site zijn woedend om een Facebookprofiel waarop een gebruiker anderen oproept tekeningen te maken van de profeet Mohammed. ''Als ......

Boze Pakistanen maken moslimfacebook
HaarlemsDagblad Friday, May 28, 2010 6:28:00 AM CEST | info
LAHORE - Sociale netwerksite Facebook heeft er een islamitische rivaal bij: Millatfacebook. De oprichters van de site zijn woedend om een Facebookprofiel waarop een gebruiker anderen oproept tekeningen te maken van de profeet Mohammed....

Boze Pakistanen maken moslimfacebook
nu Friday, May 28, 2010 6:25:00 AM CEST | info
LAHORE - Sociale netwerksite Facebook heeft er een islamitische rivaal bij: Millatfacebook. De oprichters van de site zijn woedend om een Facebookprofiel waarop een gebruiker anderen oproept tekeningen te maken van de profeet Mohammed....

Boze Pakistanen maken moslimfacebook
trouw Friday, May 28, 2010 6:24:00 AM CEST | info
LAHORE (ANP) - Sociale netwerksite Facebook heeft er een islamitische rivaal bij: Millatfacebook. De oprichters van de site zijn woedend om een Facebookprofiel waarop een gebruiker anderen oproept tekeningen te maken van de profeet Mohammed....

Boze Pakistanen maken moslimfacebook
depers Friday, May 28, 2010 6:17:00 AM CEST | info
Gepubliceerd: vandaag 06:09 Sociale netwerksite Facebook heeft er een islamitische rivaal bij: Millatfacebook. De oprichters van de site zijn woedend om een Facebookprofiel waarop een gebruiker anderen oproept tekeningen te maken van de profeet Mohammed....

Boze Pakistanen maken moslimfacebook
metro-nl Friday, May 28, 2010 6:15:00 AM CEST | info
LAHORE (ANP) - Sociale netwerksite Facebook heeft er een islamitische rivaal bij: Millatfacebook. De oprichters van de site zijn woedend om een Facebookprofiel waarop een gebruiker anderen oproept tekeningen te maken van de profeet Mohammed. ,,Als iemand blasfemie pleegt jegens onze profeet.......

Müslümanlar için 'millatfacebook'
yenisafak Saturday, May 29, 2010 10:06:00 AM CEST
Pakistan'da web tasarımcıları, İslami Facebook sitesi kurdular. Hz. Muhammed'e yönelik "kafirce" resimler üzerine böyle bir paylaşım sitesi açmaya karar veren Lahor kentinden 6 genç tasarımcı, www.millatfacebook.com adresindeki siteye "Millet Facebook" adını verdi. Daily Te......

Tuesday, April 27, 2010

Anti Israël propaganda bij nos

Vooroordeel bevestiging en politiek correcte propaganda staatsomroep in Nederland.
Latent anti-semitisme plots manifest bij publieke omroep NOS, 26 april 2010

Maandagvroeg zet ik de tv aan en hoor opeens bij het nos-journaal dat in Israel "bijna iedereen in het leger zit of heeft gezeten" in het item over Hamas en een animatiefilm.

De precieze tekst op de nos website hieronder opgezocht is " krijgsgevangen militairen zijn een gevoelig onderwerp in Israël omdat bijna iedereen in het leger zit of heeft gezeten, de verontwaardiging in Israel is dan ook groot. "

Israel is immers de militaire Staat die Palestina bezet houdt dus bijna iedereen
moet wel in het leger zitten anders zouden ze het tegen al die Arabieren niet volhouden... Terwijl orthodoxe Joden de Israelische Staat niet eens erkennen en van dienstplicht vrijgesteld zijn wordt toch het beeld bij de nietsvermoedende kijker/luisteraar geschapen dat alle Joden militante landveroveraars zijn dankzij het "bijna iedereen" grootte leger.

Dit los van of "land van Yahu aanbidders" in oud Egyptische teksten verwantschap heeft met de Vedische windgod Vayu, afgeleid van dezelfde stam als het Nederlandse "waaien" en de boot die naar India werd gestuurd toen er iemand aan het hof van Ramses II ernstig ziek werd.


Zie bij 00:48 van 1:15 lang item met als onderschrift "De Palestijnse Hamas-beweging heeft een animatiefilm uitgebracht over de Israëlische krijgsgevangene Gilad Shalit";