Tuesday, October 17, 2006

Ayaan: "Voorkom terrorisme, neem een jonge moslim in huis"

Ayaan: "Prévenir le terrorisme, prendre un jeune musulman dans la maison"

Source : le Volkskrant 12-10-06 par Ayaan Hirsi Ali, résident fellow du American Enterprise Institute. Elle contribuera régulièrement de Washington fournir au forum vk.nl C'est l'opération d'un texte qui elle a exprimé le lundi à Londres.

Les citoyens doivent aider les musulmans à intégrer afin de prévenir qu'ils glissent vers la criminalité ou dans les mains tombent de jihadi's, croit Ayaan Hirsi Ali
Zij zal regelmatig vanuit Washington bijdragen leveren aan Forum. Dit is de bewerking van een tekst die zij maandag in Londen uitsprak voor de Nederlandse City Lunches.

Burgers moeten moslims helpen integreren om te voorkomen dat zij afglijden naar criminaliteit of in handen vallen van jihadi’s, meent Ayaan Hirsi Ali

Ahmed is 18 jaar oud. Zijn ouders komen uit Marokko, maar hij is Nederlands. Hij woont in Amsterdam-West. Hij is net toegelaten tot de Universiteit van Amsterdam, als rechtenstudent. Mensen vragen hem vaak hoe hij het toch zo ver heeft kunnen schoppen. Amsterdam-West is immers de buurt waar ook Mohamed B. is opgegroeid, een arme en troosteloze wijk.

De meeste kinderen waarmee Ahmed opgroeide, zitten nu in de gevangenis of zijn er net weer uit, ze zijn drugsverslaafden, schoolverlaters of lid van een of andere jihad- groep.

Het is daarom niet zo gek dat zo veel mensen hem gefascineerd vragen hoe het toch komt dat Ahmed het zo ver heeft gebracht.

Ahmed vertelt dan altijd over zijn ‘tweede vader’, een Nederlandse man die hem na schooltijd hielp met zijn huiswerk. Deze man, Jan genaamd, had Ahmed ontmoet bij de bushalte. Hij had hem gevraagd naar zijn ouderlijk huis. Ahmed komt uit een gezin met negen kinderen. Zijn vader is er bijna nooit en zijn moeder is analfabeet. Met zijn vier oudere broers viel niet te leven; die zijn, na jaren in de gevangenis te hebben gezeten, door hun vader teruggestuurd naar Marokko. Zijn drie zusters zijn getrouwd en hebben zelf al kinderen.

Jan mocht Ahmed wel en had medelijden met hem. Hij had een zoon van dezelfde leeftijd en besloot Ahmed mee naar huis te nemen. Bij Jan thuis maakte Ahmed kennis met een dagelijks ritme dat hem volkomen vreemd was. Alles ging volgens de klok. Er was een tijd om te eten, om te werken, om te ontspannen. Het hele jaar en alle seizoenen kenden een vaste planning. Dan ging het gezin op vakantie, dan weer ging men bij oma op bezoek, enzovoort.

Bij Jan thuis kwam hij ook met kunst in aanraking. Hij bezocht musea en galerieën. Hij leerde Rembrandt kennen, Van Gogh, Holbein, Van Goyen, Frans Hals, maar ook pop art. Hij leerde die kunst waarderen. Jan nam zijn zoon en Ahmed mee naar concerten van Bach, Beethoven en Berlioz. Ahmed las boeken van Shakespeare, maar ook van Vestdijk, Louis Couperus, Gerard Reve en Willem Frederik Hermans.

Bij Jan thuis zit iedereen aan tafel: vader, moeder, broers en zusters. Wanneer er iets te vieren valt, zitten mannen en vrouwen bij elkaar in de huiskamer. Meisjes en jongens spelen met elkaar. Bij Ahmed thuis worden de jongens naar buiten gestuurd en blijven de meisjes binnen.

Jan had zo zijn manier om Ahmed over allerlei dingen te vertellen. Bijvoorbeeld over seks. Seks was geen zonde, zei Jan, maar een daad van liefde en hartstocht. Het kon voor grote emotionele beroering zorgen, maar ook een bron van ziekten zijn. Ahmed leerde in het gezin ook dingen te plannen. Eerst ga je naar de basisschool, dan naar de middelbare school en als je intelligent genoeg bent, kun je daarna naar de universiteit. Wanneer je daar je bul hebt gehaald, ga je solliciteren.

Ahmed leerde dat bepaalde dingen wel belangrijk zijn, maar dat je er geen diploma voor kunt halen. Bijvoorbeeld hard werken, arbeidsethos, beleefd converseren, tafelmanieren, hoe je te kleden. Maar bovenal leerde hij zijn eigen gevoelens te herkennen en te beheersen. Wanneer hij kwaad was, viel hij niet uit, maar zei hij alleen maar dat hij van streek was en legde uit waarom. Hij leerde de pijn en het verdriet van anderen begrijpen.

Dat alles had hij thuis helemaal niet geleerd. Zijn vader was niet alleen fysiek vaak afwezig; als hij er wel was, was hij emotioneel onbereikbaar. En haar moeder had het veel te druk met haar dagelijkse werk. Zijn broers waren evenmin een goed voorbeeld voor hem geweest, maar Ahmed verweet hun dat niet, zij hadden immers ook niemand tot voorbeeld gehad .

Wat kunnen burgers doen om niet-westerse immigranten, in het bijzonder moslims, te helpen integreren in de Europese samenleving? Ik zou willen dat iedereen het voorbeeld van Jan zou volgen. Natuurlijk besef ik dat Jan en zijn gezin bijzonder zijn en dat niet elk moslimgezin hetzelfde is als dat van Ahmed. Ook begrijp ik dat niet elke moslimjongen even ontvankelijk als Ahmed zal zijn voor een hulpvaardige vreemde. Het verhaal van Ahmed en Jan is maar één voorbeeld van een geslaagde relatie tussen een kansarme moslimjongen en een kansrijke autochtoon.

Er zijn meer voorbeelden. Ik ken een jong gezin dat het 6-jarige Turkse kind bij hen in de buurt, dat verwaarloosd wordt door zijn ouders, met hun even oude zoon laat spelen en mee laat eten, en hem zo voor een deel een opvoeding geeft die hij anders nooit zou krijgen. Er is de Nederlandse vrouw die tweemaal per week twee moslimmeisjes bij zich thuis ontvangt en hen helpt met de Nederlandse taal. Er zijn vrijwilligers die moslims helpen in buurtcentra.

Waarom leg ik zo de nadruk op moslims? Omdat zij, ongeacht hun land van herkomst, het doelwit zijn van de jihadisten en hun radicale antiwesterse boodschap. Op dit moment lijken de fundamentalisten van de rijke Golfstaten een monopolie te hebben op de harten en hoofden van onze islamitische minderheid. Het wordt hoog tijd dat wij de concurrentie met hen aangaan. De jihadisten appelleren aan de onderbuikgevoelens van de moslims hier. Ze houden hun voor dat hun achterstand een gevolg is van discriminatie, van islamofobie, van de uitbuiting van hun ouders en hun landen door de ongelovigen, en van hun eigen goddeloosheid. Deze boodschap van uitsluiting wordt opgediend met een islamitisch sausje en heeft, gelet op de resultaten van de afgelopen decennia, wel enig succes. Het is tijd dat wij appelleren aan de ratio van onze moslimburgers.

Misschien zegt u: ‘We betalen een hoop belasting, we hebben het erg druk, we hebben onze eigen gezinnen waarvoor we moeten zorgen, waarom zou ik me daar druk om maken?’ Maar dan zeg ik dat u het moet doen uit welbegrepen eigenbelang. Het integratiebeleid van de overheid heeft de afgelopen decennia weinig opgeleverd. Het mag vreemd klinken, maar dat is ook logisch. Natuurlijk zijn er zaken die alleen de overheid kan doen: het beperken van de immigratie om de integratie te bevorderen, een doordacht spreidingsbeleid om gettovorming tegen te gaan, maatregelen om de discriminatie in het onderwijs en op het werk te ontmoedigen; de openbare orde handhaven.

Maar de overheid kan alleen maar de voorwaarden scheppen voor individuen om deel te nemen aan de samenleving; zij kan hen daar niet toe dwingen. Zo kan ze gratis onderwijs voor iedereen beschikbaar stellen – wat in heel West-Europa het geval is, in tegenstelling tot de landen waaruit de moslimmigranten afkomstig zijn –, maar ze kan er nooit voor zorgen dat elk kind ook werkelijk naar school gaat. Verplichte aanwezigheid op school is mooi op papier, maar het handhaven ervan is een bureaucratische nachtmerrie.

En zelfs als kinderen werkelijk op school verschijnen, dan nog moeten ze zelf hun best doen om goed te leren. Dat nu is de verantwoordelijkheid van hun ouders. Ouders voeden op, zorgen voor een veilig en schoon thuis, stimuleren hun kinderen om te leren, te spelen, te ontspannen, en om andere kinderen en hun buren te respecteren. Dit zijn universele waarden en ze zijn zo vanzelfsprekend, maar veel moslimouders lijken in verwarring te zijn. Ze hebben te grote gezinnen, wonen in te kleine huizen, zijn vaak analfabeet en leven in een omgeving met veel drugsgebruik en criminaliteit. Ze hebben een neiging om de westerse samenleving in haar geheel af te wijzen, en daarmee in handen te vallen van de jihadisten.

Extremistische imams azen als roofdieren op deze kwetsbare gemeenschappen, en ook landen als Saudi-Arabië zijn actief in het verspreiden van antiwesterse, oorlogszuchtige propaganda die juist op deze gemeenschappen is gericht. En zelfs al zou er geen jihad-filosofie zijn of een andere anti-westerse ideologie, dan nog zullen nietfunctionerende families kwetsbaar zijn voor criminaliteit en geweld. De overheid kan dus maar in beperkte mate wat uitrichten. En veel islamitische ouders kunnen hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen niet altijd op zich nemen. Dan rijst de vraag: ‘Wie moet het dan doen? Wat kunnen burgers doen om kinderen van moslimmigranten in de samenleving op te nemen?’

In het verslag van het parlementaire onderzoek naar dertig jaar integratiebeleid in Nederland komt als opvallendste conclusie naar voren dat de migranten die wél succesvol waren geïntegreerd, dit niet hadden bereikt met behulp van de overheid, maar van aardige, behulpzame buren, onderwijzers en andere autochtone Nederlanders die zich betrokken voelden bij deze gezinnen en hun integratieproblemen.

Zij die niet integreerden, zijn geïsoleerd, ofwel uit eigen verkiezing ofwel als gevolg van discriminatie. Deze mensen zijn de verliezers, en de samenleving waarin zij leven is dat nog veel meer. Islamitische radicalen zijn tegenwoordig de krachtigste verleiders van deze geïsoleerde groepen. Hun boodschap is dat onze westerse samenleving decadent is, vies en lelijk, dat zij geen zelfbeheersing kent en gevaarlijk immoreel is.

Als u de moeite zou nemen om in de buurten van deze arme moslimmigranten rond te kijken, zou u het vuil en het verval zien. U zou lelijke gebouwen zien en gewelddadige hiphop en rap horen. Op de trottoirs en in de kelders zou u jongeren zien die verslaafd zijn aan heroïne of andere rotzooi.Vanaf billboards staren half ontklede vrouwen u verleidelijk aan. Dat is de ongeremde seksualiteit waar veel islamitische nieuwkomers het over hebben. En omdat je in deze buurten niet in contact komt met Mozart, Ruisdael of Shakespeare, is het voor extremisten niet moeilijk om de jongeren ervan te overtuigen dat platte seks het enige is dat het Westen te bieden heeft.

Als u vandaag een zogeheten ‘zwarte school’ zou bezoeken of een ‘zwarte buurt’, zou u misschien besluiten om u als vrijwilliger aan te melden, bijvoorbeeld als kinderbegeleider, of u zou misschien een minder bedeeld moslimkind in huis willen nemen.

U zou ook een moskee kunnen bezoeken of een theehuis of een andere plaats waar moslimmannen bij elkaar komen. Daar zou u eerst eens wat rond kunnen kijken, u zou de mannen beter leren kennen en vervolgens zou u hen deelgenoot kunnen maken van de normen en waarden die hier in Nederland gelden. U zou hen bijvoorbeeld kunnen leren dat het oneervol is om vrouwen op te sluiten.

Ik kan u natuurlijk niet precies voorschrijven hoe u deze moslimkinderen en -mannen moet helpen. Ik kan u alleen proberen duidelijk te maken dat, wanneer jongeren steeds maar weer de boodschap krijgen dat het Westen hen haat en dus ook door hen gehaat moet worden, u niet gek moet opkijken dat zij uiteindelijk ook vanuit deze haat zullen handelen.

Als u zich afvraagt waarom u zich als vrijwilliger zou aanmelden, dan moet u goed voor ogen houden dat het geen altruïsme is, maar een praktische noodzaak. De Ahmeds van deze wereld zijn, met behulp van mensen als Jan, de latere erfgenamen van onze samenleving. In latere generaties zullen we van hen afhankelijk zijn voor het behoud van onze cultuur en onze nalatenschap. Als we hen in handen geven van fundamentalisten, drugsverslaafden, de seksindustrie of hooligans, dan verliezen we hen. Dan kunnen we toekijken als ze onze auto’s in brand steken, inbreken in onze huizen, onze pubers aanranden en, op den duur, onze treinen laten ontsporen en onze vliegtuigen neerhalen.
Tegen diegenen onder u die geloven dat wij ons eigen lot in handen hebben, dat we niet achterover moeten leunen en toekijken, wil ik zeggen: laten we opstaan en ingrijpen, zo goed als ons voorstellingsvermogen dat toelaat en met de middelen en de tijd die ons ter beschikking staan.

Wednesday, October 11, 2006

History of Holland

From the spring of 39 to the autumn of 38, Agrippa was proconsul of Gaul, where he laid the foundations of Roman rule north of the Alps. Until then, the province had been left to its own: it had been conquered by Julius Caesar, but the civil wars had prevented decent administration. This was now to change. First, Agrippa crossed the river Rhine and fought on behalf of the Ubians a war against the Suebians, a Germanic tribe that was notoriously aggressive. After the campaign, Agrippa resettled the Ubians on the west bank of the Rhine, and founded Ara Ubiorum, a city that became better known as Cologne. At the same time, a part of the tribe of the Chatti migrated to the Lower Rhine and Waal, where it mixed with the natives and accepted their ancient name: Batavians, "people of the fertile wetlands". Their capital was Batavodurum, modern Nijmegen.

Agrippa also built several roads: one from the Gallic capital Lugdunum (Lyons) to Aquitania in the west (where a rebellion was suppressed in 38), one to the Upper Rhine in the northeast, and one to Langres in the north, where it divided into two branches: to the northwest, to Reims and the Channel, and to the north, to Trier and Cologne. The presence of Italian wine amphora in towns along the new roads proves that merchants followed in the footsteps of the soldiers.

Friday, October 06, 2006

Ayaan mijn Vrijheid: autobiografie of Ghostwriters

Ayaan Hirsi Ali boek ayaan mijn vrijheid in drie dagen uitverkocht. Bij www.ayaanmijnvrijheid.nl Uitgever Augustus enkele fragementen. Kleine bloemlezing uit eigen werk AYAAN HIRSI ALI LEEST Rubinstein's luisterboek, parool radio

nrc: Van pippi tot sherherazade kopt nrch boeken over de spookschrijver van Hirsi Ali's Mijn Vrijheid de autobiographie hirsi ali in boekrecencies.

Met nummer aflatende aantijgingen haar in kwaad daglicht te stellen betichtte deze krant eerder over Wal-Mart doneerde aan denk tank Hirsi Ali, Ayaan van goud zoekerij door zich met het insituut for public policy research te Washington, District Columbia VS in te laten.
Wordt het boekenbal soms in de rosse beurt gehouden,
ontbreekt hier een steunkleur, is het zetduiveltje bezig of is de schrijfster door de red light decoratie of traiteur garnering van langstrumpf etalage materiaal op het verkeerde been gezet?


En dat in Nederland! in de kwaliteitskrant
nrc boek recensies pippa ayaan

Hirsi Ali: parlement zwak en gewetenloos - Problemen met integratie onopgelost

De Tweede Kamer is zwak, gewetenloos en zonder geheugen.
Dat zegt het voormalig Kamerlid voor de VVD Ayaan Hirsi Ali vandaag in deze krant.

Hirsi Ali ging begin deze maand aan het werk bij de Amerikaanse denktank
American Enterprise Institute. Gisteren verscheen haar nieuwe boek, Mijn Vrijheid.

Hirsi Ali vindt dat de toegenomen omvang van vrouwenhandel in Nederland wordt genegeerd. Door de combinatie van het restrictieve vreemdelingenbeleid en de opheffing van het bordeel verbod zijn wij weer slaven handelaars van de ergste soort geworden, zegt Hirsi Ali.

Het probleem wordt nu doodgezwegen. Ich habe es nicht gewusst, is nu van toepassing op de moderne vrouwenhandel in Nederland.De conservatieve Amerikaanse denktank waar Ayaan Hirsi Ali werkt, steunt het controversiële winkelbedrijf Wal-Mart zonder openbaar te maken betaald te worden door een aan de retailreus verbonden organisatie.
Naast Hirsi Alis American Enterprise Institute steunen vier andere behoudende organisaties in interviews en ingezonden stukken in grote Amerikaanse kranten Wal-Mart zonder de financiële banden te openbaren. Dat onthulde The New York Times gisteren.
De relaties zijn een nieuw bewijs voor de gegroeide politieke invloed van Wal-Mart, na oliebedrijf ExxonMobil het grootste bedrijf ter wereld. Wal-Mart ligt onder meer onder vuur omdat het illegale werknemers s nachts in de winkels zou opsluiten en het Amerikaanse midden- en kleinbedrijf uit de markt zou hebben gedrukt. Honderdduizenden vrouwen voeren een rechtszaak tegen het bedrijf omdat zij stelselmatig gediscrimineerd zouden zijn.
In aanloop naar de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen in november hebben prominente Democratische politici de aanval geopend op Wal-Mart. Senator Hillary Clinton is een van hen. Tijdens het gouverneurschap van haar man was zij nog commissaris bij Wal-Mart.
Hirsi Ali was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Volgens de organisaties en de Walton Family Foundation zijn de bedragen verwaarloosbaar en staan ze los van de uitlatingen. De Walton Family Foundation had volgens de meest recente cijfers in 2004 een budget van 609 miljoen dollar (480 miljoen euro). American Enterprise Institute haalde dat jaar 24 miljoen dollar binnen van diverse geldschieters.
De toenmalige hoofdredacteur van het huisblad van het American Enterprise Institute - hij werkt inmiddels in het Witte Huis - schreef in juni over wat wij noemen de Aanval van de Snobs die pogingen doen Wal-Mart af te schilderen als een duivelse plaag.

Monday, October 02, 2006

Einsatz wie beim Polit-Thriller

Für die Kasseler Polizei war die Verleihung des Bürgerpreises an Ayaan Hirsi Ali eine Herausforderung http://translate.google.com/translate_t
Von Ellen Schwaab 01.10.2006 Kassel. Als Ayaan Hirsi Ali Kassel gestern Nachmittag unversehrt Richtung Berlin verlässt, atmet Polizeiführer Gerd Thielmann auf. Die wegen einer Morddrohung hoch gefährdete Islamistenkritikerin, die gestern in der Stadthalle mit dem Bürgerpreis "Glas der Vernunft" ausgezeichnet wurde, hat die Kasseler Polizei und den Staatsschutz zwei Tage lang in Atem gehalten.

"Du bist die Nächste", diese Drohung hatte der Mörder des niederländischen Regisseurs Theo van Gogh bei der Leiche hinterlassen. Die aus Somalia stammende Preisträgerin, die aus Amsterdam nach Kassel kam, steht deshalb unter ständigem Personenschutz.

Für die Polizei bedeutete das: Bewachung rund um die Uhr. Nicht nur der Preisträgerin, sondern auch der Orte, an denen sie sich aufhielt. Das bescherte dem Schlosshotel, wo die 36-Jährige übernachtete und am Samstagabend mit einem festlichen Dinner empfangen wurde, ungewohnte Gäste. Personenschützer sitzen mit am Tisch und übernachten in den Nachbarzimmern, andere halten das Gebäude im Auge. Bis zu 50 Beamte, so schätzt Schlosshotel-Chef Volker A. Deigendesch, sind dort im Einsatz.

In der Leitstelle der Polizei überwacht ein Führungsstab von sieben hochrangigen Beamten den zweitägigen Einsatz. Doch die eigentliche Arbeit hat Wochen vorher begonnen. "Wir haben schon seit 14 Tagen engen Kontakt mit den Holländern", sagt Einsatzchef Thielmann. "Da steckt eine Menge Arbeit im Vorfeld drin." Absprachen mit dem Kuratorium des Bürgerpreises, den Betreibern des Kongress Palais Kassel - Stadthalle, dem Catering-Service, dem Schlosshotel, der holländischen und der Berliner Polizei, Austausch mit dem Landeskriminalamt, dem Bundeskriminalamt und den Kollegen in Berlin ...

Personenschützer holen Ayaan Hirsi Ali an der Grenze ab, begleiten sie gemeinsam mit holländischen Kollegen nach Kassel. Das Schlosshotel und das Kongress Palais werden Tag und Nacht bewacht. Beamte sind auch in Zivil unterwegs, halten die Brennpunkte im Blick. Andere halten den Verkehr im Auge, ein aus Südhessen angeforderter Polizeihubschrauber überwacht das Geschehen aus der Luft. Der silberne BMW, mit dem die Preisträgerin vom Hotel zum Hintereingang des Kongress Palais gebracht wird, stand aus Sicherheitsgründen über Nacht im Polizeihof.

Als der Wagen gestern um 11.16 Uhr im Konzertgarten vorfährt, steht der Hubschrauber über der Stadthalle. Am frühen Morgen hat Schäferhündin Anka mit Hundeführer Markus Risch das Gebäude nach Sprengstoff abgesucht. Nun wimmelt es drinnen an bewaffneten Personenschützern und anderen Einsatzkräften. Und doch sagt Einsatzleiter Thielmann: "Eine hundertprozentige Sicherheit können wir nicht garantieren."

Die Anspannung in der Leitstelle bleibt, bis der Konvoi mit Ayaan Hirsi Ali am späten Nachmittag die niedersächsische Grenze erreicht. Alles ist gut gegangen. Auch der Profi ist erleichtert. "Es ist ein gutes Gefühl", sagt Thielmann, "für die ganze Mannschaft."
Of inches Schwaab 01.10.2006 Kassel. When Ayaan Hirsi Ali Kassel yesterday leaves afternoon intact direction Berlin, police leader Gerd Thielmann draws a deep breath. The Islamistenkritikerin, which was distinguished yesterday in the town hall with the citizen price “glass of the reason”, endangered highly because of a murder threat, kept the Kasseler police and the state protection two days long in breath. “You are the next one”, this threat the murderer of the Netherlands director Theo van Gogh with the corpse had left. The Preisträgerin, which came from Amsterdam to Kassel, originating from Somalia, stands therefore under constant protection of individuals. For the police meant: Guard around the clock. Not only the Preisträgerin, but also the places, at which it was. The given the lock hotel, where the 36-Jährige stayed overnight and became on Saturday evening with a festive Dinner to receive, unusual guests. Personenschützer sit also at the table and stay overnight in the neighbour rooms, others hold the building in the eye. Up to 50, then lock hotel boss Volker A. Deigendesch estimates officials, is there in the use. In the directing center of the police an operations staff of seven high-ranking officials supervises the two-day employment. But the actual work began weeks before. “We have already for 14 days close contact with the dutchmen”, say employment boss Thielmann. “There a quantity is work in the apron in it.” Arrangements with the Kuratorium of the citizen price, the operators congress of the palace Kassel - town hall, the Catering service, the lock hotel, the Dutch and the citizen of Berlin police, exchange with the state criminal police agency, the Federal Criminal Investigation Office and the colleague in Berlin… Personenschützer fetch Ayaan Hirsi Ali at the border, accompany them common with Dutch colleagues to Kassel. The lock hotel and congress the palace are guarded day and night. Officials are also in civilian clothes on the way, hold the focuses in the view. Others hold traffic in the eye, from south Hessen of requested law enforcement helicopters supervise the happening from air. Silver BMW, with which the Preisträgerin is brought from the hotel to the back door congress of the palace, stood for safety reasons over night in the police yard. When the car moves forward yesterday at 11.16 o'clock in the concert garden, the helicopter stands over the town hall. On the early morning shepherd dog Anka with dog leader Markus Risch searched the building for explosive. Now it wimmelt inside at armed Personenschützern and other task forces. And employment leader says Thielmann nevertheless: “We cannot guarantee a hundred percent security.” The strain in the directing center remains, until the convoy with Ayaan Hirsi Ali achieves the border of Lower Saxony in the late afternoon. Everything went well. Also the professional is relieved. “It is a good feeling”, says Thielmann, “for the whole crew.”