Thursday, December 14, 2006

Belgie, land van Ooit

In Belgie waar het vermofte Vorstenhuis sinds
Leopart van Saxen Coburg na de tien daagse veldtocht
het Maas en Waal leger verslagen de Fransoos
het rapalje met groot leger te hulp liep en Brussel
na de opstand poort voor poort niet opnieuw hernomen
de Prins van Oranje bijna door het grauw gedood en
Leopart Koning der Belgen werd, de bloedhound die
zijn naam in de geschiedenis wilde vestigen door
in Congo wel 10 miljoen zwarten te laten doden
waar Hilter de messias der Zionisten met
zijn amper 6.5 miljoen joden niks bij is.

In dit Belgie waar de Kroonprins om het hartst
in zijn fasisten auto met stijgerend paard logo
tegen de sneltrein Tralys raced en wel 15 horloges
per dag kan kopen van zijn 300.000 Euro toelage
per jaar of drie Italiaanse Ferrraries.

Waar staatsruif pikexperts miljoenen laten
verdwijnen om het joch te laten wonen.

Belgie waar niet erkende koningsdochters
gekroonde kikkers van papiermachee boetseren.

Dit Belgie waar Koninginnen eeuwen na de
guiliotine met sjaals zo lang dat deze
in een open auto om de wielen draaien
de dood vinden tijdens een woeste autorit.
*Astrid.

Dit Belgie is in de uitverkoop;

Est-il exact que des contacts ont été pris avec
l’Exécutif des musulmans et qu’un centre islamique
serait établi sur ce terrain ?
3. Klopt het dat er terzake contacten geweest zijn
met de Moslimexecutieve en dat op voornoemd terrein

Is het juist dat er contracten waren voordien met..

Is men bezig met de Russische Aandelen en Obligaties.

DE STAND VAN ZAKEN IN VERBAND MET DE VERGOEDING VAN RUSSISCHE WAARDEPAPIEREN VAN VOOR 1917

De heer Karim Van Overmeire (VL. BELANG). – Het dossier van de Russische waardepapieren sleept al vele jaren aan. Eerder hebben onder meer ex-collega Frank Vanhecke en collega Vandenberghe het hier ter sprake gebracht. De Belgische Staat heeft de mensen – of hun erfgenamen – die schade hebben geleden ten gevolge van de nationalisaties na de communistische machtsgreep in 1917, de hoop gegeven dat ze een deel van hun eigendommen zouden kunnen recupereren door in de loop van 2000 de gedupeerden op te roepen zich kenbaar te maken en bij de diensten van de minister een dossier in te dienen.

Intussen zijn er jaren voorbijgegaan en is België er blijkbaar niet in geslaagd enige beweging te krijgen in dat dossier. De kans dat de betrokkenen ooit één roebel van de hen ontvreemde bezittingen of gelden zullen terugzien, lijkt overigens steeds kleiner te worden. Rusland weigert immers tot nog toe zijn aansprakelijkheid te erkennen en zijn verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Op de vraag van collega Vandenberghe van begin november van vorig jaar antwoordde de regering dat president Poetin wilde laten onderzoeken of er mogelijkheden bestaan om in dit dossier vooruitgang te boeken en daarover desgevallend onderhandelingen met België aan te vatten. Indien de bevoegde Russische instanties echter van oordeel zijn dat er geen redenen tot onderhandelen zijn, dan wordt de zaak als gesloten beschouwd. Intussen is er alweer enige tijd verstreken en vragen we ons af of we de zaak als hangende dan wel als gesloten moeten beschouwen. Gelet op de negatieve houding van Rusland de voorbije jaren in dit dossier, moeten we misschien aannemen dat we op het laatste scenario afstevenen.

Wat is de huidige stand van zaken in dit dossier?

Welke de stappen zijn er gezet sinds de laatste ontmoeting met president Poetin naar aanleiding van Europalia?

Hebben de Russische instanties reeds een advies gegeven en zo ja, hoe luidt dit?

Indien Rusland definitief weigert om voor dit dossier een behoorlijke regeling uit te werken, welke gevolgen zal dit hebben voor de relaties tussen België en Rusland?

Overweegt de Belgische regering in dat geval zelf op een of andere wijze de gedupeerden te vergoeden, desgevallend ten koste van hulp of bijstand die Rusland eventueel van België krijgt?

De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister. – Sinds de oproep in de loop van 2000 en het samenstellen van een dossier wordt deze kwestie bij elk contact met topministers van de Russische Federatie ter sprake gebracht. Dit gebeurde eveneens tijdens het onderhoud tussen president Poetin en eerste minister Verhofstadt op 3 oktober 2005. Ook op 12 december 2005 bracht de eerste minister het dossier van de Russische waardepapieren bij zijn collega Fradkov ter sprake.

Ondanks al dit aandringen van Belgische zijde om deze zaak zo spoedig mogelijk op te lossen, geeft de Russische Federatie momenteel te kennen dat ze de zaak bestudeert en nagaat welke elementen aanleiding kunnen geven tot bilaterale onderhandelingen. Volgens premier Fradkov kan dit onderzoek een aanzienlijke tijd duren.

De Russische instanties hebben dus nog geen advies gegeven. Aan een definitieve weigering van Rusland om een behoorlijke regeling uit te werken zijn we dus nog niet toe.

Ingevolge het overleg met de belangenorganisatie Scripta Russiae manent op 30 november 2005 onderzoekt het departement van de minister van Buitenlandse Zaken welke concrete stappen momenteel nog kunnen worden gedaan om het dossier bij Rusland te verduidelijken.

De heer Karim Van Overmeire (VL. BELANG). – Blijkbaar blijft het dossier dus maar aanslepen. Een van mijn collega’s of ikzelf zullen er dan ook later nog op terugkomen.


Karim Van Overmeire

Monday, December 11, 2006

Doe je voorzichtig, zei ik maar dat lachte hij weg

911 dagen na Pim Fortyun werd Theo van Gogh vermoord om
evenals de Madrid trein aanslag 912 dagen, vanwege tijd
verschil of datumgrens, na de vliegtuigen in het WTC
aanspraak te maken op de betalingen voor nabestaanden
van jihadisten killed in action vanuit percentages van
internationale islamitische geldwissel transacties en
halal-banken die vrijelijk vanuit de kerkelijke
belastingvrijstellingen voor moskeevereningen opereren.

Met twee vliegen in een klap heeft godsdienstwaanzinnige
Mohammed Bouverie de entertainmentindustrie dat het
redeloos dier dat de massa is voedt en publieke opinie
in deze mediacratie van Brusselse Euro-academici en
Haagse Talpamens idolen vormt, doen denken dat de
rituele slachting gevolg was van het filmpje Submission.

Deze synchroniciteit, zijnde slechts het samenvallen
van gebeurtenissen vanuit de positie van de waarnemer wordt
als causaliteit, zijnde beredeneerbare oorzakelijkheid,
gepresenteerd.

Frédérique Spigt in Trouw deGids: De zomer voor zijn dood
vertelde hij over zijn filmplannen met Ayaan Hirsi Ali.
Doe je voorzichtig, zei ik, maar dat lachte hij weg.
Toen het gebeurde was ik ontzettend kwaad en aangedaan.
Het plagen over de mensheid uitspreken is als in de toespraak van zijn
ene zus voor de crematie dat hij toespraken tot vallende blaadjes hield.

De vriendjes van de zoon van Theo zeiden tegen Liewe dat het net goed
was dat zijn vader dood was en dat Hirsi snel zou volgen.
Dan is het begrijpelijk dat hij een Sint cadeautje van Ayaan terugzond.
Vaak speelde een moslimvriendje uit de staat bij hen thuis en Theo vroeg
waarom ze niet naar zijn vriendje thuis gingen. Dat mocht niet van de
moslimmama. Zijn zoon zou het huis haram, vies maken.

En dat zijn dan je overburen in je eigen land waar wij
om onze blauwe ogen of zwarte huid de haat krijgen
te verdragen van niet westerse islamisten die een
eigen wereldordening willen opleggen door onze taal
te leren en de macht te grijpen vanwege hun door de
kapitalistisch langs elkaar heen leving en afhankelijkheid
van de geldecomonie maatschappelijk ondergeschikte positie.

Verder uit Trouw;
Een opvallend lied is ’Reviens-moi’ voor Theo van Gogh. „In het Frans. Sjiek voor Theo, hij kwam toch uit Wassenaar.” Aan haar sleutelbos hangt nu nog zijn huissleutel. Ze presenteerden samen een nieuwsprogramma op Talk Radio. Spigt haalde hem vijf uur ’s ochtends op, ’bracht hem met elektroden bij uit zijn comateuze slaap’ en reed met hem naar Hilversum. „En knorrig dat we waren.” Ze mist hem als vriend en als nar. „Hij kon ook heel kwetsend zijn en dat waardeerde ik niet altijd.” Spigt noemde hem eens Deo van Gogh. „Daar ging hij eindeloos op door, hij sprak bijvoorbeeld plagen uit over de mensheid. Op een ochtend was ik het zat, ik zette hem de auto uit en reed door. Op de radio zei ik dat Theo niet kon komen. Hij belde vanaf een tankstation de uitzending in: „Vuile leugenaar! Je hebt me eruit gegooid!” Ik zei: ’Ik vind het vreselijk, kom je hierheen?’ Hij kwam niet want hij had ook zijn trots.” Een week later was het weer goed. Spigt zou die uitzending graag eens terughoren.

De zomer voor zijn dood vertelde hij over zijn filmplannen met Ayaan Hirsi Ali. „Doe je voorzichtig, zei ik, maar dat lachte hij weg. Toen het gebeurde was ik ontzettend kwaad en aangedaan. Vermoord, je krijgt het je mond niet uit.”

Naast het lied voor Theo en enkele liefdesliederen staan er maatschappijkritische nummers op het album. In ’Het hart van onze tijd’ ligt een man al weken dood thuis, en in ’Danse Macabre’ bekritiseert ze de hypocrisie van het Haagse Binnenhof. Ze schreef het tijdens de paspoortaffaire rond Hirsi Ali, die voor Spigt een Jeanne d’Arc is. Een recensent vond de tekst, met regels als ’Dans / Met Judas Iskariot’ ongenuanceerd. „Maar ’Befehl ist Befehl / Wet is wet, l’histoire se repète’, dat ís toch zo. ’kerktoren, minaret / tegen elkaar opgezet’, zingt ze verder. „Polariseren om stemmen te winnen is vreselijk. Ik woonde tien jaar met veel plezier in Spangen en was blij als ik mijn Marokkaanse buurman aan startkabels kon helpen. We kunnen best naast elkaar leven.”

Saturday, November 04, 2006

Erediensten rashaat imams en kerkfabriek subsidie

Update: Nu Wilders met zijn film 'Fitna' komt, kiest imam Fawaz een totaal andere koers. "We mogen Wilders niet geven wat hij wil." Hij roept volgelingen dan ook op rustig te blijven.
U bidt nu niet dat Wilders een gruwelijk lot treft, zoals destijds bij Van Gogh en Hirsi Ali?

Het middels vijfde colonne verscholen onder de bevolking foerageren op heidense westerlingen, erfvijand van de moslim vanwege 300 jaar kruistochten om het Frankisch Koninkrijk van Jerusalem te heroveren, groeit door het segregatie en assimilatie apartheids beleid van de multikultuur fanatici in dienst van de overheid om Europeese "integratie" subsidies voor de grote steden los te peuteren tot culturele genocide op het intellectuele Griekse, de politiek Romeinse, de economisch Anglo Saksische en het sentimenteel Joods Christelijke erfgoed in Europa.

Video sermon Imam Sjeik Fawaz heeft in vrijdagpreken voorafgaand aan de rituele slachting op Theo van Gogh de ongehuwde mej. Hirshi Ali onvruchtbaarheid gewenst en vervloekt.

Bij AEI.org schrijft Ayaan; "While I reside in the United States at present--I'm well-protected here--the invectives of the Imam still ring in my ear, calling for the punishment of Theo, and promising me a Divine curse in the form of blindness combined with cancer of the tongue and cancer of the brain."
Source: Faced with Radical Islam, Europe Is in Danger of Decay en besteedt geen aandacht aan de unfruitfullness or non-fertility en noemt slechts "de belofte van een Godelijke vloek in de vorm van blindheid in combinatie met tong- en breinkanker." plus de oproep tot staffen van Theo.

Wanneer haar kinderwens uitkomt zal dat zonder man een groot wonder zijn want Rond Submission, had deze muzelman Allah gesmeekt om Hirshi Magan en Van Gogh door een bliksemschicht te laten treffen.

De 'vervloekte' Hirshi Ali doet zelf geen aangifte. Ayaan meent na haar eerdere klacht tegen deze haatzaai- rashaatrap imam dat het Nederlandse strafrecht niet bestand is tegen islamitische verwensingen. Dat zou goed geld naar kwaad geld gooien zijn. Het OM kon immers in eerdere fatawa geen aanzet tot doding of oproep tot mishandeling ontdekken.
De verstrekking van moord mandaten c.q. aflaten in fatwa-formaat of doodvonnis waardoor de moordenaar legitiem zijn plek in de moslim lustlof annex paradijs danwel omheinde tuin verkrijgt valt 600 jaar na Luther onder "de vrijheid van godsdienst".

Een imam die een zwarte vrouw onvruchtbaarheid toewenst getuigt van het rascisme van de rasdodende islam. Apartheid, volkerenmoord of "ethnische zuivering" is gevolg van elke moslim overheersing door de eeuwen heen. Haar nageslacht zal in Nee-derland dus ook niet veilig zijn.

De bewoordingen van de vloeken in het vrijdaggebed van deze rashaat predikant waarbij vervloekten voor de deur van de hemelen worden gewenst zijn als hoofdstuk 8 vers IX boek Enoch waar een klacht na instemming der aanwezigen naar de poorten van de hemel wordt gebeden om door de eveneens aangeroepen godheid te worden gehoord.
In veel oud Egptische teksten stijgt de Ka of ziel door poorten of deuren ten hemel. Zo ook in het boek van Moses, Genesis 28:18. Erediensten voor de god Amon zijn in Nederland geen erkende godsdienst. Toch roepen zij Amen bij vervloekingen aan. Door deze erediensten is de moskee een Semitische satanskerk.

De sultans van Noord Afrika en het nabije Oosten hadden een postduiven netwerk en nu gebruikt de Turkse overheid het publieke internet om Turken op D66 te laten stemmen. Mr. Ali Alaybeyoglu, dont l’adresse e-mail provient des bureaux du Premier ministre turc

Dat het vlijmscherpe redezwaard van de aartsengel het web van valse imams aan rafels snijdt.

Enoch in NT voor Christenen, opvolgers Osiris kultus.


Abrahamitische erediensten zijn sinds de synagoge te Middelburg, Zeeuwse eilanden circa 1500 in Nederland aan Joden toegestaan. Daarvoor moest men naar Keulen. Deze door Hugenoten, reformatie en protestanten zwaar op Roomse katholieke overheren en buitenlandse koningen bevochtte vrijheid van godsdienst-uitoefening is geheel door de capitulatie politiek verkocht aan moslimgeloof uitbuiters en islam imanaat geloofshuizen en kerkfabriek exploitanten, moskeeverenigingen, stichtingsallochtonen, beroepssocialisten en halalhypotheek bankiers.

Het door haatzaai preken aanzetten tot gewapende stijd is anno 2006 in de lage landen het juiste pad voor de ware moslim verworden. Het propageren van sterilisatie en godsdienstoorlog is in tegenspraak met een westerse wereldbeschouwing.
Toch is het deze wolven in mensengedaante toegestaan in hun Arabisch te blijven prediken in eigen satans synagogen. Want dat is de hoogverheven spraak waarin de profeet Mohammed Abdullah, knecht van God tevens slaaf van Allah, met zijn woestijngoden sprak.
Het aanzetten tot rashaat en godgegeven plicht tot bloedoffers om hun demonische heren te voeden plus de rechtvaardiging van het uitmoorden van vijanden van de islam in het gastland en daarbuiten valt onder vrijheid van godsdienst en meningsuitting.

500 jaar na Spinoza en Erasmus roept vreemd volk in de moskee tot vijf maal toe de God Amon aan en reikt de macht van hun Allah´s Azarel, die in het boek Enoch nog de vrouwen beautifying of the eyelids leerde, zo ver dat zij zich in zwarte tentenvolk doeken verhullen om een stout BH-tje en lingerie te verbergen en alleen ogen laten zien door als prostituee gesluierd te zijn.

Ook zijn zij zonder uitzondering te zwaar opgegemaakt en zelfs geplamuurd met camouflage creme om hun veelal donkere huid te verbergen, hebben doodshoofdachtige donkere oogschaduw rond de ogen met de wenkbrauwen vaak uitgetrokken zodat het zweet in hun ogen loopt.

Dit terwijl depigmentisering na het ontstaan van de moderne mens uit Afrika in Europa juist in Scandinavie, Schotland en de lage landen heeft plaatsgevonden om vanwege zonlicht tekort toch genoeg vitamines door de zon in de huid aan te maken. Hierdoor nemen ze, omdat de vrouwen bedekt zijn, in de zomer te weinig vitamine D op om gezond de winter door te komen en is op het consultatiebureau al aan hun babietjes te zien welke probleemkinderen gaan worden.
Wat weer flink veel banen geeft.

Vanwege de ghetto´s hebben ze geen binnenplaats, tuin of dakterras. Bovendien krijgt de baby het eerste jaar vaak geen borstvoedig waardoor de babietjes enzymen, hormonen, vitaminen, mineralen, zouten kortom alle voedingsstoffen die het in het prille begin nodig heeft niet krijgen.

Vervolgens wordt de maatschappij opgescheept deze jeugd die door gebrekkige voeding een levenslange achterstand oploopt te integreren. Dit volgens recente telling over de 100.000 jeugd met niet behandelbare "psychiatrische" problemen want binnen het medisch politiek correcte model wordt deze achterlijkheid geheel aan het individu toegeschreven.

Verder geeft Fawaz zijn trouwste volgelingen lessen in ‘fiqh al jihad’, de jurisprudentie van de heilige oorlog. De imam vindt het belangrijk dat jongeren met de juiste intentie op jihad gaan. ‘Anders kunnen ze in het hellevuur belanden, in plaats van het paradijs’, zegt een van hen.

De sheich is een van de bekendste imams van Nederland. Hij werd jan. 2006 tweede in de verkiezing tot ‘Moslim van het Jaar’ van moslimjongeren site www.wijblijvenhier.nl.

Sjeik is geen beschermd predikaat want iedereen die Qu'ran kan lezen en opdreunen mag zich zo noemen. Sheich Fawaz, die na 15 jaar in Nederland geen Nederlands spreekt, kijkt om 6:30 al naar Arabische nieuwsuitzendingen en vooral naar preken uit Mecca, Dubai en andere Arabische Emiraten. Bron: intermediair De werkdag van Sheich Fawaz Jneid - iman in Den Haag

Imans Fawaz hele werkweek draait om drie kwartier preektijd. Het gaat hier om de vrijdagmiddagpreek: de voornaamste wekelijkse toespraak in de islam. Fawaz is speciaal aangesteld voor de toespraak op vrijdag.
Hij hoeft bovendien maar een keer per week in plaats van vijf keer per dag het gebed te leiden. In veel Nederlandse moskeeën wordt dit wél door een imam gedaan. Fawaz zegt dat hij het druk heeft met andere taken. Zoals het afstuiten van huwelijken die een nacht stand houden voor islamitische weekendsletjes als de straat meiden van Halal, Hajar Alariachi in de Volkskrant 5 dec we zijn weekendsletjes gevraagd naar hun mannenkeuzes of Jihadmamma's en getrouwde moslima's die door de veelwijverij van moslimmannen tegen hun wens in driehoeks of meerdere verhoudingen gedwongen worden.

Om van de ingevlogen weekendwip djihadbruiden die zo goedkoop zijn dat het easyjet ticket dan gratis is maar te zwijgen en kunnen door deze vrouwenhandel in het rood verlichtte Amsterdam dankzij de BIBOB wet honderden ramen dicht van vier typies die 32 witwas hoerenkamers verhuur en vastgoed bedrijven exploiteren dicht. Hierdoor komt zoveel geld in moslimhanden dat de PvdA de imams minder hoeft te betalen om stemadvies te geven en zo het islam electoraat verder uit te buiten met zwarte apartheid concentratie scholen en aangeleerde hulpeloosheid.

90 jaar na de Turks Ottomaanse genocide in Armenie zijn al 400.000 Afrikanen in Soedan vermoord door Arabische moslims en zullen 2.500.000 in Darfur volgen. Dit na de moord op de zwarte president Sadat van Egypte door vier moslimbroeders in 1981 en de moord op de Leeuw van Ethiopië Haile Selassi plus de dood van de Patriarch van de Ethiopische Orthodoxe Kerk in de gevangenis.

In August 1939, Adolf Hitler asked, Who remembers now the extermination of the Armenians? om de eindoplossing er bij zijn generaals door te drukken en nu hebben de Turken de militaire samenwerking met de Fransen opgezegd nadat het Frans parlement pas in 2006 de ontkenning van de "Armeense genocide" stafbaar heeft gesteld.


Nadat Istanbul van de Duitse Keizer een treinstation kreeg aan de Eisenbahn naar Bagdad, de rails naar "tussen de rivieren" of Mesopothamie, nu Irak toen drie Ottomaanse provincies, werd aangelegd moesten de Armenen dood omdat zij "de Joden" van de Arabische wereld waren.
De rol van de Duitse Bank en haar banknet in Arabische landen is duidelijk tijdens de tweede wereldoorlog nog eens overgedaan en heeft eveneens model gestaan voor het legaal doorsluizen van joods kapitaal naar Amerika zo blijkt uit;

De Volkskrant - 16 januari 2006, Armeniërs claimen tegoeden banken
AMSTERDAM - Aangemoedigd door het succes van eerdere claims zijn zeven nabestaanden van de Armeense volkenmoord in 1915 een civiele procedure begonnen tegen de Deutsche Bank en de Dresdner Bank in Californië. Zij eisen miljoenen dollars, goud en juwelen terug die hun omgekomen familieleden indertijd bij de Ottomaanse vestigingen van de banken hebben gedeponeerd.

Ook zouden de banken geld en goederen onder hun hoede hebben genomen die Turken uit Armeense woningen en kerken zouden hebben geplunderd. De banken worden er tevens van beschuldigd de tegoeden te hebben verborgen en nabestaanden hebben belet deze op te vragen.


De Duits Turkse Freundschaft werkt door bij de bouw van een moskee in Amsterdam waar het Turkse Mills Goris van Opel het Riva terrein kan kopen om dit jaren later met een winst aan de woningbouwmaffia bv Kristal/het Oosten te verkopen en 6 miljoen euro te laten verdwijnen. Onduidelijk is of dit project af komt nu deze moskeeorganisatie door de grijze wolven is overgenomen. Onder het moskeeplein komen twee kelders diep parkeergarages.

Theoretisch geschikt als atoomschuilkelder tegen de straling van Iraanse atombommen wanneer die laag ver genoeg boven de horizon ontpoffen. Vanwege de instorting bij de schokgolf is het dak van hout. Dat vat gelijk vlam, scheelt gewicht en de luchtdruk van de implodeerde muren kan weg. Door de achtkantige vorm splijt de ontploffingswind misschien op een hoek of slaat een losbrekende muur dwars door het gebouw.


Verder sluit imam Fawaz huwelijken die een nacht stand houden...
Dankzij onthoofdingsvideo in bed en machinepistool in rugzak met patroon in de kamer klaar om bij een flinke tik of val dodelijk af te gaan. In het Nederlandse leger zijn hierdoor dodelijke ongelukken gebeurt ondanks evt. vergrendelknop en toch lezen wij in het rechtbank verslag dat het Nederlands Forensisch Instituut van het OM slechts mocht constateren dat het wapen werkte zodat een moslima met een schietklaar automatisch snelvuur pistool laten rondlopen niet in de ten laste legging is opgenomen.

Het wapen hoort in aangetroffen staat met losse flodders geladen enkele val en stootproeven te ondergaan en dient in een rugzak beschoten te worden op zeg 60 meter om te onderzoeken of de bedoeling was moslims met rugzakjes met machinepistolen in een menigte vanaf de daken in de rugzak te schieten om deze af te laten gaan.

Uit het rechtbankverslag bij rechtspraak.nl;http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/s-Gravenhage/Actualiteiten/Rechtbank+heeft+uitspraak+gedaan+in+zaken+verdachten+Hofstadgroep.htm

De vuurregelaar van genoemd wapen stond niet in de "safe" stand, maar op de stand om direct automatisch vuur af te kunnen geven." Op bladzijde 3006 van het dossier staat gerelateerd: "Tevens is vastgesteld dat de veiligheidspal van het machinepistool niet geblokkeerd was en dat de stand van vuren op automatisch stond (..)", en verder: "Uit de technische specificatie blijkt overigens dat met het in beslaggenomen machinepistool maximaal 800 (zegge achthonderd) schoten per minuut gelost kan worden." In het proces-verbaal van 23 juni 2005 is door de technisch rechercheur H.J. van Tilburg met betrekking tot het vuurwapen gerelateerd: "Het wapen werd door mij aan de buitenzijde geïdentificeerd als een machine pistool merk AGRAM 2000, kaliber 9 mm. De veiligheidspal was niet geblokkeerd. De afvuurkeuze-pal stond op de stand repeteren. Het wapen bleek doorgeladen en de patroonhouder in het wapen was voorzien van een aantal patronen." In een nader proces-verbaal van 29 augustus 2005 heeft voornoemde technisch rechercheur H.J. van Tilburg – met verwijzing naar voormeld proces-verbaal van 23 juni 2005 – geschreven: "In voornoemd proces-verbaal is abusievelijk onder het kader "onderzoek" vermeld dat de afvuurkeuze-pal stond op de stand repeteren. Daar waar het woord repeteren staat, moet gelezen worden volautomatisch".

In het deskundigenrapport van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) van 5 juli 2005 staat vermeld: "De wijze van afvuren kan worden ingesteld met de vuurregelaar, die zich aan de linkerzijde van de kast bevindt. De vuurregelaar kan in drie standen worden gezet. Stand 1 is voor semi-automatisch en de stand R voor volautomatisch. In de stand S staat het wapen op veilig." En "Tijdens het proefschieten traden geen storingen op; het machinepistool functioneerde goed."

59. Uit het dossier en het verhandelde ter terechtzitting is het door de verdediging kennelijk niet meer of anders dan bij wijze van veronderstelling opgeworpen idee dat de vuurregelaar door of tijdens de aanhouding van verdachte in een andere stand is komen te staan dan de stand die de verbalisanten hebben omschreven, niet aannemelijk geworden.

Dat proefschieten doet niet ter zake. Stoot en val onderzoek zou wel relevant zijn.


De fundementalistische Meiden van Halal, een drietal onnozele wichtjes dat op tv de haatpreek goed praat zullen dit wel leuk vinden. Die drie kwekkende kippen, zonder koppen maar wel met hoofddoek, die in dienst van de NPS reclame voor de islamitische wetgeving maken (’de sharia is OK!’), de doodwensen van imam Fawaz tegen Van Gogh en Hirsi Ali instemmend weggiechelen en voor de tv-lens van de publieke omroep trompetteren: „Ik accepteer geen moslimse homo.” Bron: Ephimenco.

Deze geldwolfjes met hoofddoek slaan straks een vent met geld aan de haak en gaan zoveel mogelijk kinderen baren want of ze kindjes voor Hitler of Mohammed maken maakt voor deze islamnazi´s echt niet uit. Na het rapport van de WRR over islam is bij de publieke omroep veel geld voor propaganda over ter verkrijging van de gunsten van het moslimvolksdeel.


Hoofddoek en prostitutie: waarom zou ik zijn als een gesluierde bij de kudden van uw makkers?
Volgens De Turkse archeologe Muazzez Ilmiye Cig ligt de oorsprong van de islamitische hoofddoek bij Soemerische prostituees. Die dus als Sumerische straatmeiden met legio hoofddoeken, meer dan de 360 hoerenhuizen in het oude Babylon, door het geklikklak ritmes van hoge hakken de erotische fantasie van mannen horendol prikkelen om liever de tweede of vierde vrouw van een rijke man te zijn dan de enige die een arme man zich kopen kan.


Waar Enoch, de overgrootvader van Noah van de vloed, schrijft over meerdere poorten zijn deze bij Moses een enkele hemelpoort geworden en door Mohammed gesloten en staan de moslims voor een gesloten deur des hemelen. Niet verwonderlijk is want de engel Gabriel is over het aards paradijs, de slangen en het beest gesteld.

De profeet Mohammed behoorde tot de arme tak van een stam want ze erfden alleen het recht het stonehouse bij de markt in de woestijn oase Mecca te bewaken en hij was voor de oorlogsvoering afhankelijk van karavanen. Vandaar zijn strategisch huwelijk met een oudere vrouw... In het rijke Medina woonde drie stammen die hij uitroeide.

De sha'ria wordt door imans boven de wet van het land gesteld in "de anderen moeten hun grenzen kennen en de rechten van moslims weten" zoals blijkt uit het persona non grata terugdraai vonnis 2/11-06; In hun preken laten de imams van Al Fourkaan duidelijk hun afkeuring blijken over de Westerse samenleving. Ook dragen zij in hun preken gedachten uit over een vergaande afzondering en mijding van andersgezinden, waarmee feitelijk wordt aangezet tot een extreem isolationisme.

De daarmee gepaard gaande orientatie op de eigen gemeenschap van ware moslims en afwijzing van ongelovige buitenstaanders kan leiden tot een intolerantie ten aanzien van iedereen die niet de streng puriteinse islamopvatting van het salafisme aanhangt, en tot tendensen om de islamitische wet boven de Nederlandse wetgeving te stellen.

De geestelijke zetbaas voor deze Semitisch-Arabische slavenreligie dankzij primitief godsbegrip en eeuwenlang isolement vraagt "leven wij als slaven voor anderen in Nederland?" terwijl ze zelf geknecht zijn in zelfgekozen feodale onderdanigheid, geloofsgevangenis, lijfeigenschap en horige afhankelijkheid.

Is de heerser niet het werk der slaven? denk ik dan.

Intimidatie Marokkaanse gemeenschap Bron: Strijdsters van Allah - Radicale moslima’s en het Hofstadnetwerk; Ook de onvrede bij de Marokkaanse gemeenschap in Den Haag groeit. Talloze verhalen horen we over ontwrichte gezinnen, over vrouwen die door Fawaz’ handelen met een polygame driehoeksverhouding zijn opgezadeld. We bellen maatschappelijk werkers van Marokkaanse afkomst, die de verhalen bevestigen. Maar vrijwel niemand durft ‘on the record’ met ons te praten. Angst heerst in de moslimgemeenschap. Niet eens zozeer voor de toorn van de imam zelf, maar voor zijn fanatieke aanhang.

Ouders hebben het gevoel dat ze hun kinderen ‘verliezen’ aan As Soennah. Dat ze geen enkele greep hebben op het radicaliseringproces dat in de moskee in gang wordt gezet. Wie uit de school dreigt te klappen, wordt geïntimideerd. Er is gedreigd met een ‘burgeroorlog in de wijk’.

Een van de weinigen uit de Haagse Marokkaanse gemeenschap die openlijk kritiek durft te hebben op de As Soennah-moskee, is Farid Aouled Lahcen. Hij is al jaren actief bij zelforganisaties en het Haagse welzijnswerk en loopt ook voortdurend aan tegen ‘de angst om zaken naar buiten te brengen’. Aouled Lahcen zegt dat in de Marokkaanse gemeenschap ‘grote zorgen’ zijn over notariële handelingen rondom huwelijken die Fawaz – en andere As Soennah- prominenten – tussen de jongeren onderling sluiten. Dat gebeurt vaak tegen de zin van de ouders in. De moskee, zegt hij, regelt ‘bewust of onbewust’, ook polygame huwelijken. ‘In elk geval gaat het om huwelijken die noch in Nederland, noch in Marokko wettelijk zijn toegestaan.’

Uit volkskrantblog blijkt ook de greep van de alleen op vrijdag een klein uur in het Arabisch predikende Haagse imam op de moslimjeugd en dat hij zijn klauwen in hun geweten heeft geslagen door hen schuldgevoel aan te praten.

Soumaya S. verklaarde tijdens het Piranha-terreurproces dat de imam een opruiende preek hield in de Haagse Soennah-moskee. Dit was twee maanden voor de moord op van Gogh. Volgens haar was dader Mohammed B. bij de preek aanwezig. De preek is op tape opgenomen en in het bezit van de Volkskrant. Soumaya S. en haar man Noureddine El F. zijn twee van de zes verdachten van islamitisch terreur in het Piranha-proces.

Over de preek zei Soumaya S.:”Het was vreselijk wat ik heb gehoord”. Ze drong er bij de rechtbank op aan dat men de hele tape beluisterde. Ook vertelde ze dat imam Fawaz haar en Nourredine El F. had getrouwd. Haar ouders wisten dit niet. Soumaya S. is bang nu de imam door haar verklaring in opspraak is gekomen: “Ik zit liever nog een tijdje vast in Vught dan dat mij buiten iets overkomt”. Andere islamitische jongeren uit het Hofstadnetwerk gaven aan dat Fawaz hen een schuldgevoel aanpraatte: “Hij geeft je voortdurend het idee dat je veel te weinig doet ter verdediging van de islam”.

Het is niet de eerste keer dat imam Sheich Fawaz Jneid in het nieuws is door zijn uitlatingen. Een jaar geleden deed toenmalig Tweede Kamerlid Hirsi Ali (VVD) aangifte wegens bedreiging. Fawaz had toen op het internet gezet dat zij zou worden ‘weggeblazen door de wind van de veranderende tijden’ en dat haar ‘de vervloeking van Allah’ te wachten stond. Het OM kon geen strafbare feiten vinden in deze aankondiging omdat er niet expliciet werd opgeroepen tot geweld. Hirsi Ali doet dit keer geen aangifte. Volgens haar is het in Nederland niet mogelijk om het uitspreken van een fatwa te bestraffen.

Tot zover volkskrantblog.

nioweb.nl NIO: In haar verklaringen, ook bij de rechter, heeft zij verteld dat zij u kent en dat zij bij uw moskee in het huwelijk is getreden?

Fawaz: Soumaya weet zelf dat zij liegt. Voordat zij van huis was weggelopen en met Nouredine vertrok….. ik noem het weglopen omdat zij uit haar ouderlijk huis is weggegaan. In die tijd waren er geruchten dat zij in Londen, in Marokko en later misschien in Saoedi-Arabië zat, maar wat ik denk (en daar ben ik niet zeker van) is dat zij hier in Nederland zat en ergens ondergedoken was. Voordat zij verdween kwam iemand bij mij om te vertellen dat hij met haar wou trouwen. Ik zei tegen die man toen: “Laat Soumaya dan contact met mij opnemen.” Toen ik haar sprak vroeg ik haar of zij volgens de Marokkaanse wet gescheiden was. Zij zei toen: “Nee, maar ik ben wel volgens de Nederlandse wet gescheiden”. Ik heb haar toen geadviseerd om te scheiden volgens de Marokkaanse wet anders krijg je later problemen. Ik zei: “Je moet wachten tot je de Marokkaanse echtscheiding hebt, want als je gaat trouwen en je krijgt kinderen, dan zou de Marokkaanse ambassade moeilijk kunnen gaan doen om deze kinderen te erkennen wanneer je geen Marokkaans trouwboekje hebt.” Toen zij dat hoorde viel zij stil en sinds die tijd was zij verdwenen. Tijdens haar verdwijning heeft zij met mijn vrouw gebeld en vertelde haar dat ze getrouwd was. Mijn vrouw reageerde als volgt: “Hoe kun je trouwen zonder toestemming van jouw familie?” Soumaya zei dat een Saoedische imam haar toestemming (fatwa) had gegeven. Ik zei: “Dit kan niet, zij liegt.” Saoediërs zijn Hanbaliten en zij staan niet toe dat de vrouw mag trouwen zonder toestemming van haar huwelijksvoogd en dit geldt ook voor de Malikieten. Ik zei tegen mijn vrouw dat zij tegen Soumaya moest zeggen dat dit huwelijk niet geldig is. Mijn vrouw vroeg haar: “Waar ben jij op dit moment?” Zij antwoordde: “In het land van Eufraat en Tigris (zij bedoelde Irak)”. Zij loog ook want zij belde ons vanuit Amsterdam of een van de andere Nederlandse steden. Later is gebleken dat zij samen met Nouredine was en dat ze gearresteerd waren.
Na haar vrijlating kwam haar familie bij mij om haar huwelijk met Nouredine te ontbinden. Ik zei: “Ik heb geen bezwaar als ik maar weet wie haar uitgehuwelijkt heeft”. Want degene die Soumaya uitgehuwelijkt heeft is corrupt en hij kan dat ook bij andere moslimmeisjes doen. Ik wou eerst weten wie haar huwelijk had geregeld voordat ik de echtscheiding kon spreken. Tot de dag van vandaag weten we niet wie deze hufter is.

NIO: Wat denkt u, zijn deze jongeren slachtoffers of criminelen?

Fawaz: Deze jongeren zijn slachtoffers van dubbele opvoeding. Zij zijn niet trouw aan hun geloof (islam), maar ook niet goed opgevoed volgens de echte Nederlandse normen en waarden. Zij hebben een zelfingenomen blik en zij zijn opstandig en dat hebben ze van de Nederlandse opvoeding. Zij kunnen soms zelfs opstandig zijn tegen hun schepper Allah.


Moskeeverenigingen annex kerkfabrieken maken gebruik van fiscale vrijstellings regelingen en betalen amper belasting voor commerciele activiteiten zoals vastgoedverhuur aan slechts moslims en het organiseren van schoolreisjes alleen naar Mecca.

De Isbo, de overkoepelende organisatie van deze basisscholen, de Islamitische Scholen Besturen Organisatie is bezig met een plan om dit peperdure schoolreisje iets goedkoper te maken. Ongeveer dertig procent van de islamitische basisscholen is al met groep acht afgereisd naar het Arabische land Saud.

De kinderen blijven een week in Mekka en krijgen daar godsdienstlessen en bezoeken heilige plaatsen. Bron: Postbus 151 schoolreisjes OR schoolreisje mekka OR mecca 1) De Telegraaf van 20 mei 2006 (‘Schoolreisje naar Mekka’); de Volkskrant van 20 mei 2006 (‘Bedevaart is véél leuker dan gewoon schoolreisje’). Tevens ministriele beantwoording Kamervragen ministerie onderwijs cultuur wetenschappen PO/B&B/06/24482 23/24 mei 2006 2050613820 2050613910

Soumaya S. en de mensen van de grot
Soumaya S. komt uit een traditioneel Marokkaans gezin in Den Haag.
Zij radicaliseerde nadat zij samen met haar vader Mekka had bezocht. Uit een door de AIVD op 20 juni afgeluisterd telefoongesprek blijkt dat Soumaya Sahla probeerde adressen van Haagse politici te achterhalen via de apotheek in het Statenkwartier waar haar zus werkte, Ambtsbericht AIVD, 23.6.05. Bij haar zus informeert zij naar de privé-adressen van politici die “met die zwarte” (Ayaan Hirsi Ali) samenwerken.

In VIDEO met Boodschap Hirsi Ali in DOSSIER vk.nl Islamitisch terrorisme; Ayaan Hirsi Ali noemt Piranhaverdachte Soumaya S., tegen wie tien jaar gevangenisstraf is geëist, ‘de hoop voor de toekomst’ in de strijd tegen radicalisering. Door het ‘verraad van haar leermeester’, de Haagse imam Fawaz, zijn haar de ogen geopend.
Dit stelde zij vrijdagavond in een audioboodschap bij de presentatie van het boek Strijdsters van Allah. Hirsi Ali herkent veel van zichzelf in Soumaya. Ook zij is in de ban geweest van een radicale prediker...

Het geweld staat centraal bij de islamofasisten want de fundementalistische islam wil niet redeneren maar daden stellen. Voorzover de islam een geloof is dan zijn dit internationale gevoelens waarmee gewelddadigheid tot natuurlijke uiting van het menselijk leven verheven wordt. Onder het mom van multikultuur, nu diversiteit, zijn Semitische satanskerken vanwege de geboortegolf tsunami erkende godsdienst geworden en is de veilige haven voor andere godsdiensten in het Koningrijk der Nederlanden weg en finaal verzopen in moeras Eurabie.

Terwijl politiek in een democratie over de verhouding tussen Staat en personen binnen de landsgrenzen hoort te gaan wordt allerlei aangezochte ellende als de Palestijnse kwestie, de olieoorlog in Irak, deelname aan anti talibaan acties in Afganistan, de Arabische genocide in Darfur en de Turkse genocide in Armenie tot inzet van politieke machtsverhoudingen gemaakt en uit electoraal belang verpolitiekt in hapklare teevee kiezersbrokken voor stemgedrag manipulatie bij de vervroegde verkiezingen op 22 nov 2006.

Deense mohammed cartoon affaire:
Na de invoering van vestigingseisen als inkomen van 120 0/0 en eigen woning met minimaal twee kamers in Denemarken enkele jaren terug nam het aantal geimporteerde moslims zo af dat de mohammed cartoons door de plaatselijke imams als aanleiding genomen werden overall rellen te doen laten organiseren en Deense producten boycot door de Arabische wereld.

Hiertoe werden zelfs foto´s van een biggen knor wedstrijd gebruikt. De internationale grensoverschrijdende politieke islam verwijt nu zelfs van Gogh postum bloed naar Denemarken te hebben gebracht. De Deense imam Abu Laban: Frihedspris bragte blod til Danmark heeft "hård kritik af statsminister Anders Fogh Rasmussen" voor die Vrijheidsprijs "fordi Venstre i 2004 gav islamkritikeren Ayaan Hirsi Ali Venstres Frihedspris" die hij in 2004 gaf en het filmpje underkastelse (undergo) In the wake of the killing of Dutch filmmaker Theo Van Gogh,

So the Liberal Party in Denmark extended an invitation to Ian Jibin on to visit the country was also celebrated in a manner distinct keenness has Lance Fu Gasmosen delivered to the Freedom Award «» own honor and recognition of its role in supporting the principle of freedom of expression «» in his capacity as Chairman of the party, not as Prime Minister in order to avoid the embarrassment. ووقع الحزب الحاكم في «خطأ تاريخي وورط معه أجهزة الإعلام ودوائر المثقفين عندما استجلبدم ثيو فان جوخ إلي الدنمارك وطالب جاليتها المسلمة بدفع ديته!And the ruling party in «a historic mistake and implicated the media and the intellectuals, when eventually lured blood Theo Van Gogh to Denmark and the Muslim student Jaletha Hashaba pay! وحرصت قنوات التليفزيون الدنماركية علي عرض فيلم «الخضوع» مرات ومرات لتعويد المسلمين علي تقبل النقد مهما بلغت درجته، ومما زاد الطين بلة تطاير الأخبار بأن قطاع السينما الدنماركي سيسهم في إنتاج فيلم «الخضوع٢» وهو أفحش من سابقه إكمالاً لمسيرة حرية الرأي والتعبير المقدسة. Keen on Danish television channels showing of the film «» undergo several times to accustom Muslims to accept the criticism no degree To make matters worse, how the news that Danish cinema sector will contribute in the production of the film «» undergo two of the most obscene precedent to complete the march of freedom of opinion and expression sacred.

Deze imam zegt dat bijdrage van de Deense media aan de productie van submission twee
de meest sexuele gruwel voorwaarden schept voor de mars van vrijheid van opinie en
heilige uitdrukking. De vrijheid van vormentaal bij de inheemse bevolking wordt door de nieuwkomers beknot en door terreur afgedwongen want terwijl niemand vooraf toestemming nodig heeft om meningen via drukpers, papier of bewegende beeld en geluid te verspreiden.

Een imam van de Al Fourkaan-moskee in Eindhoven die bezocht werd door de begin 2002 in Kasjmir door Indiase grenswachten uit het leven geschoten Ahmed el-Bakiouli en Khalid el-Hassnaoui mag zijn ronsel praktijken voor vreemde krijgsdienst hervatten.

Sinds eind jaren negentig zijn er honderden bezoekers uit het buitenland naar Al Fourkaan gekomen, aangetrokken door het salafitische gedachtegoed dat aldaar wordt uitgedragen. Vrome leden van "Die Hamburger Zelle" vliegtuigkapers waren graag in de Eindhovense Al Fourqaan moskee om islamitisch recht te studeren en internatinonale contacten op te doen. Waaronder de twee zelfmoordpiloten die vlucht AA11, in de Twins Towers noord- en vlucht UA175 in de zuid-toren van het World Trade Center in de New York boorden. Op Marienstraße 54 te Hamburg woonden deze moslims betrokken bij de terroristische aanslagen in de VS Bron: www.9-11commission.gov

De Eindhovense moskee is eveneens basis voor al-qaida acties sinds begin 1999;
German prosecutor Kay Nehm said El Motassadeq embraced Islamic fundamentalism after visiting the Netherlands. Nehm said the first seminar was held in Eindhoven in early 1999, the second in Amsterdam in mid-1999 -- apparently the same seminar where, according to the source, they met with Binalshibh.

De Telegraaf reported that the group used a conference on "Muslim Puritanism" held at an unidentified Amsterdam mosque as a cover for their meeting. the Eindhoven Dagblad, reported Thursday that El Motassadeq also visited Eindhoven in the fall of 1999 and again in 2001. Binalshibh also researched flight schools in Europe and in the Netherlands he met a fligth school director who recommended light schools in the United States because they were less expensive.

De haat en jihadzaai imams hebben aantoonbaar al vier moslims de dood ingejaagd waarbij duizenden onschuldigen zijn vermoord in naam van hun bloedzuchtige oorlogsgod Allah verbrand als motten in de vlammende kaken van deze Moloch, verslinder van culturen tussen Eufraat en Rijn.

Het hof te Amsterdam geeft de verblijfsvergunning terug terwijl duidelijk in het paspoort hoort te staan dat op deelname aan buitenlandse legers verlies van Nederlanderschap volgt. De oproep van een imam tot gewapende strijd alsmede het inzamelen van gelden daartoe, ideologische geestelijke voorbereiding, organiseren van rekruteerbijeenkomsten en instandhouden en doorgeven van anti-westerse sentimenten zijn opeens vrijheid van godsdienst en als zulks niet strafbaar.

Uit Bron: http://zoeken.rechtspraak.nl/ResultPage.aspx LJN: AZ1371, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Amsterdam , AWB 05/53996, 05/53878 2-11-2006 blijkt dat het hof van eerste aanleg de aanzet, training, begeleiding, platform bieden aan de politiek islamitsche machtsambities en veroveren van ruimte ten lande of elders zijnde grond, gebouwen, kapitaal in geld, munt, edel metaal of stenen, opzetten finacieren en beheren van globale wisselbrieven netwerken waarvan de servicekosten percentages naar het buitenland verdwijnen en niet aangewend in Nederland, pandakten, schuldbekentenissen, aandelen, deelnemingen in CV's, NV's,BV's, stichtingen, halal-hypotheek verstekking danwel borgstelling, obligaties of anderszins met als enig oogmerk het gewin na invoering van Kalifaat Pays Bas district Holland als islamitische shariah staat beschouwd als vrijheid van godsdienst en meningsuiting terwijl het in feite een politieke vereniging is;

Indien, zoals in casu, dit indirecte gevaar voor de nationale veiligheid in overwegende mate voortvloeit uit, dan wel onlosmakelijk samenhangt met, het uitdragen van een geloofsovertuiging wordt de in het besluit tot ongewenstverklaring te maken afweging extra gecompliceerd. Door de genoemde maatregelen wordt eiser immers - in Nederland - noodzakelijkerwijs tevens in de hier te lande grondwettelijk gegarandeerde vrijheden van godsdienst en van meningsuiting getroffen en beperkt. De rechtbank onderkent dat aan deze vrijheden geen absoluut karakter toekomt, en dat onder omstandigheden een beperking van die vrijheden noodzakelijk kan zijn, ook indien, zoals in casu, geen sprake is van de verdenking dat de betrokkene strafbare feiten heeft begaan. Alvorens de maatregelen getroffen mogen worden die hier aan de orde zijn, zal echter op grond van de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit onder meer aandacht moeten zijn geschonken aan de vraag of deze maatregelen noodzakelijk zijn, en of geen andere, de genoemde grondrechten niet of minder beperkende, ingrepen voorhanden zijn.

Het tegengaan van islamitische djihad kweekvijvers, instandhouden van mensonwaardig gedachtengoed en door inspelen op maatschappelijke frustraties jongeren gereedmaken voor externe rekrutering is geen taak van de overheid naar oordeel van de rechtbank.

Deze politieke beslissing van het hof heeft alleen tot doel het aantal gedetineerden te verhogen vanwege de leveringsverplichting van Justitie van veroordeelden aan private gevangenissen.

Zes vrijgesproken verdachten in het Hofstadproces krijgen ruim drie ton schade vergoeding. Toegekende vergoedingen tussen de 20.000 tot 75.000 euro. Normaal krijgen vrijgesproken verdachten 95 euro per onterecht vastgezeten dag. De voormalig Hofstad verdachten ontvangen een bedrag van 250 euro per dag. Misdaad loont in Nederland.

Dit is dan duizend euro per vier dagen dus men zat 20x4 is 80 dagen en 300 dagen.
De totale detentiekosten van dit zestal is 6 ton omdat de gevangenis per dag circa 220 a 300 euro aan Justitie in rekening brengt. Reden waarom 7 a 10 procent van de 17.000 gevangenen iemand anders is en niemand daarover klaagt want het achtelijk volk blijft braaf belasting betalen.

Volgens de rechtbank is een hogere vergoeding op zijn plaats wegens de zwaarte van de verdenking en de grote media-aandacht voor het Hofstadproces. De verdachten, waarvan sommigen meer dan een jaar hebben vastgezeten, zeggen nog steeds te worden bestempeld als 'terrorist'.

Het aanzetten tot moord tijdens erediensten is niet strafbaar verklaard in Nederland.
Dat zet de grenzen wagenwijd open voor andere criminele volksmenners en massaophitsers. Opgeroepen tot gewapende actie mag naar deze bekrompen toepassing van rechtsregels want de toehoorders van de haatpreken zijn immers zelf verantwoordelijk en niet de imam of hun opdrachtgevers. Die is slechts spreekbuis van het onderbuikgevoel van zijn moslimbroeders geloofsgemeenschap.

Deze iman verblijft nu in Sudan. Vermoedelijk bij de stichting Benevolence international Nederland BIF in de Soedanese hoofdstad Khartoum om de ethnische zuivering van Arabieren op Afrikanen in Darfur van haatpreken te voorzien.

Zijn moslimbroeder de Haagse rasraatimam Sjeik Fawaz heeft in vrijdagpreken voorafgaand aan de rituele slachting op Theo van Gogh een Afrikaanse meisje met onvruchtbaarheid vervloekt.

Tevens heeft iman Fawaz Mohammed B., die wegens de moord op van Gogh levenslang over de 200 euro per dag in de cel kost, na de gewenste radicaliseringscurve de toegang tot de moskee verboden waardoor MB met een eveneens Syrische, de dag van de moord door Hofstadleden naar Brussel gereden voortvluchtige, islamist zelf bijeenkomsten ging organiseren ter omverwerping van de moderne westerse maatschappij en het vestigen van een schrik- en tereurbewind door aanslagen op politiek actieve personen ipv gebouwen.

Daarbij komt dat vanuit de Al Soennah moskee in de Hofstad moslimjongeren naar Tsjetsjenië gingen om bij van Noach afstammende geloofsgenoten en islamtitische opstandelingen in militaire dienst te gaan tegen de Russen. Samir A. en zijn vriend Khalid, beiden 16 jaar, reizen in januari 2003 richting Tsjetsjenië en standden in de Oekranie. nrc.nl - Binnenland - ‘Wat heeft mijn zoon nou misdaan?’ Jammer dat Samir Tsjetsjenië niet heeft gehaald in 2003, zegt de vader. „Misschien was hij dan wel gestorven tijdens de jihad”. Dat is dus de wens van een moslim voor zijn zoon. Om te sterven in een volgens de imams heilige oorlog.

"a man who possessed plan drawings of the Parliament building and Dutch power centers, along with material to make enough explosives to destroy them. This is a man who, though born and raised in the Netherlands, that center of liberal democracy, traveled to Chechnya to join the jihad against Russia (he was sent back for lack of proper papers), and of whom the Dutch secret service (AIVD) has said, "The AIVD considers this radical Muslim as one of the core members of the Hofstadgroep."

Waarom werd er in het huis van B. al in 2003 een inval gedaan, waarbij volgens een getuige werd geruzied en gevochten, terwijl B. vervolgens niet werd aangehouden?

Inval in het verkeerde huis

De avond van de moord doet een Amsterdams arrestatieteam weer een inval in de straat van Mohammed B, de Marianne Philipsstraat. Ook zijn er drie politiewagens en 25 ‘platte petten’ ter plaatse. De deur van 29-huis wordt aan gruzelementen geslagen. Bewoner Ibrahim Ben Salah wordt drie dagen vastgezet. Pijnlijk, B. deelt namelijk zijn portiek met Ben Salah en woont op 27-huis. De politie doet de inval in de verkeerde woning… Twee dagen later, op 4 november, betreedt de politie pas de goede woning. Iedereen met een sleutel had inmiddels langs kunnen gaan om bewijsmateriaal te verduisteren.

QED

In de documentaire Prettig weekend, ondanks alles stellen Katja Schuurman en journalist Stan de Jong dat de AIVD Mohammed B. met rust liet omdat hij een informant was. ‘Dat noem ik het paranoïde scenario. Het lijkt me sterk, maar wie weet. Geheime diensten werken wel degelijk zo. Zie België, waar een Algerijnse informant voor Al-Qaida bleek te werken…’ ( Van de Westelaken - Column Film in dePers.nl )

Er blijven raadsels. Zo werd B. een maand voor de moord aangehouden wegens zwartrijden in de tram. Hij bleek telefoonnummers van andere terroristen op zak te hebben, plus – en dat is nieuw – een overzicht van de contributie van Hofstadleden. Toch ging de AIVD niet in op het aanbod van de Amsterdamse politie om dit eens verder uit te spitten. Bron: dePers.nl

Het middels vijfde colonne verscholen onder de bevolking foerageren op heidense westerlingen, erfvijand van de moslim vanwege 300 jaar kruistochten om het Frankisch Koninkrijk van Jerusalem te heroveren, groeit door het segregatie en assimilatie apartheidsbeleid van de multikultuurfanatici in dienst van de overheid om Europeese "integratie" subsidies voor de grote steden los te peuteren tot culturele genocide op het intellectuele Griekse, de politiek Romeinse, de economisch Anglosaksische en het sentimenteel Joods Christelijke erfgoed in Europa.

Tuesday, October 17, 2006

Ayaan: "Voorkom terrorisme, neem een jonge moslim in huis"

Ayaan: "Prévenir le terrorisme, prendre un jeune musulman dans la maison"

Source : le Volkskrant 12-10-06 par Ayaan Hirsi Ali, résident fellow du American Enterprise Institute. Elle contribuera régulièrement de Washington fournir au forum vk.nl C'est l'opération d'un texte qui elle a exprimé le lundi à Londres.

Les citoyens doivent aider les musulmans à intégrer afin de prévenir qu'ils glissent vers la criminalité ou dans les mains tombent de jihadi's, croit Ayaan Hirsi Ali
Zij zal regelmatig vanuit Washington bijdragen leveren aan Forum. Dit is de bewerking van een tekst die zij maandag in Londen uitsprak voor de Nederlandse City Lunches.

Burgers moeten moslims helpen integreren om te voorkomen dat zij afglijden naar criminaliteit of in handen vallen van jihadi’s, meent Ayaan Hirsi Ali

Ahmed is 18 jaar oud. Zijn ouders komen uit Marokko, maar hij is Nederlands. Hij woont in Amsterdam-West. Hij is net toegelaten tot de Universiteit van Amsterdam, als rechtenstudent. Mensen vragen hem vaak hoe hij het toch zo ver heeft kunnen schoppen. Amsterdam-West is immers de buurt waar ook Mohamed B. is opgegroeid, een arme en troosteloze wijk.

De meeste kinderen waarmee Ahmed opgroeide, zitten nu in de gevangenis of zijn er net weer uit, ze zijn drugsverslaafden, schoolverlaters of lid van een of andere jihad- groep.

Het is daarom niet zo gek dat zo veel mensen hem gefascineerd vragen hoe het toch komt dat Ahmed het zo ver heeft gebracht.

Ahmed vertelt dan altijd over zijn ‘tweede vader’, een Nederlandse man die hem na schooltijd hielp met zijn huiswerk. Deze man, Jan genaamd, had Ahmed ontmoet bij de bushalte. Hij had hem gevraagd naar zijn ouderlijk huis. Ahmed komt uit een gezin met negen kinderen. Zijn vader is er bijna nooit en zijn moeder is analfabeet. Met zijn vier oudere broers viel niet te leven; die zijn, na jaren in de gevangenis te hebben gezeten, door hun vader teruggestuurd naar Marokko. Zijn drie zusters zijn getrouwd en hebben zelf al kinderen.

Jan mocht Ahmed wel en had medelijden met hem. Hij had een zoon van dezelfde leeftijd en besloot Ahmed mee naar huis te nemen. Bij Jan thuis maakte Ahmed kennis met een dagelijks ritme dat hem volkomen vreemd was. Alles ging volgens de klok. Er was een tijd om te eten, om te werken, om te ontspannen. Het hele jaar en alle seizoenen kenden een vaste planning. Dan ging het gezin op vakantie, dan weer ging men bij oma op bezoek, enzovoort.

Bij Jan thuis kwam hij ook met kunst in aanraking. Hij bezocht musea en galerieën. Hij leerde Rembrandt kennen, Van Gogh, Holbein, Van Goyen, Frans Hals, maar ook pop art. Hij leerde die kunst waarderen. Jan nam zijn zoon en Ahmed mee naar concerten van Bach, Beethoven en Berlioz. Ahmed las boeken van Shakespeare, maar ook van Vestdijk, Louis Couperus, Gerard Reve en Willem Frederik Hermans.

Bij Jan thuis zit iedereen aan tafel: vader, moeder, broers en zusters. Wanneer er iets te vieren valt, zitten mannen en vrouwen bij elkaar in de huiskamer. Meisjes en jongens spelen met elkaar. Bij Ahmed thuis worden de jongens naar buiten gestuurd en blijven de meisjes binnen.

Jan had zo zijn manier om Ahmed over allerlei dingen te vertellen. Bijvoorbeeld over seks. Seks was geen zonde, zei Jan, maar een daad van liefde en hartstocht. Het kon voor grote emotionele beroering zorgen, maar ook een bron van ziekten zijn. Ahmed leerde in het gezin ook dingen te plannen. Eerst ga je naar de basisschool, dan naar de middelbare school en als je intelligent genoeg bent, kun je daarna naar de universiteit. Wanneer je daar je bul hebt gehaald, ga je solliciteren.

Ahmed leerde dat bepaalde dingen wel belangrijk zijn, maar dat je er geen diploma voor kunt halen. Bijvoorbeeld hard werken, arbeidsethos, beleefd converseren, tafelmanieren, hoe je te kleden. Maar bovenal leerde hij zijn eigen gevoelens te herkennen en te beheersen. Wanneer hij kwaad was, viel hij niet uit, maar zei hij alleen maar dat hij van streek was en legde uit waarom. Hij leerde de pijn en het verdriet van anderen begrijpen.

Dat alles had hij thuis helemaal niet geleerd. Zijn vader was niet alleen fysiek vaak afwezig; als hij er wel was, was hij emotioneel onbereikbaar. En haar moeder had het veel te druk met haar dagelijkse werk. Zijn broers waren evenmin een goed voorbeeld voor hem geweest, maar Ahmed verweet hun dat niet, zij hadden immers ook niemand tot voorbeeld gehad .

Wat kunnen burgers doen om niet-westerse immigranten, in het bijzonder moslims, te helpen integreren in de Europese samenleving? Ik zou willen dat iedereen het voorbeeld van Jan zou volgen. Natuurlijk besef ik dat Jan en zijn gezin bijzonder zijn en dat niet elk moslimgezin hetzelfde is als dat van Ahmed. Ook begrijp ik dat niet elke moslimjongen even ontvankelijk als Ahmed zal zijn voor een hulpvaardige vreemde. Het verhaal van Ahmed en Jan is maar één voorbeeld van een geslaagde relatie tussen een kansarme moslimjongen en een kansrijke autochtoon.

Er zijn meer voorbeelden. Ik ken een jong gezin dat het 6-jarige Turkse kind bij hen in de buurt, dat verwaarloosd wordt door zijn ouders, met hun even oude zoon laat spelen en mee laat eten, en hem zo voor een deel een opvoeding geeft die hij anders nooit zou krijgen. Er is de Nederlandse vrouw die tweemaal per week twee moslimmeisjes bij zich thuis ontvangt en hen helpt met de Nederlandse taal. Er zijn vrijwilligers die moslims helpen in buurtcentra.

Waarom leg ik zo de nadruk op moslims? Omdat zij, ongeacht hun land van herkomst, het doelwit zijn van de jihadisten en hun radicale antiwesterse boodschap. Op dit moment lijken de fundamentalisten van de rijke Golfstaten een monopolie te hebben op de harten en hoofden van onze islamitische minderheid. Het wordt hoog tijd dat wij de concurrentie met hen aangaan. De jihadisten appelleren aan de onderbuikgevoelens van de moslims hier. Ze houden hun voor dat hun achterstand een gevolg is van discriminatie, van islamofobie, van de uitbuiting van hun ouders en hun landen door de ongelovigen, en van hun eigen goddeloosheid. Deze boodschap van uitsluiting wordt opgediend met een islamitisch sausje en heeft, gelet op de resultaten van de afgelopen decennia, wel enig succes. Het is tijd dat wij appelleren aan de ratio van onze moslimburgers.

Misschien zegt u: ‘We betalen een hoop belasting, we hebben het erg druk, we hebben onze eigen gezinnen waarvoor we moeten zorgen, waarom zou ik me daar druk om maken?’ Maar dan zeg ik dat u het moet doen uit welbegrepen eigenbelang. Het integratiebeleid van de overheid heeft de afgelopen decennia weinig opgeleverd. Het mag vreemd klinken, maar dat is ook logisch. Natuurlijk zijn er zaken die alleen de overheid kan doen: het beperken van de immigratie om de integratie te bevorderen, een doordacht spreidingsbeleid om gettovorming tegen te gaan, maatregelen om de discriminatie in het onderwijs en op het werk te ontmoedigen; de openbare orde handhaven.

Maar de overheid kan alleen maar de voorwaarden scheppen voor individuen om deel te nemen aan de samenleving; zij kan hen daar niet toe dwingen. Zo kan ze gratis onderwijs voor iedereen beschikbaar stellen – wat in heel West-Europa het geval is, in tegenstelling tot de landen waaruit de moslimmigranten afkomstig zijn –, maar ze kan er nooit voor zorgen dat elk kind ook werkelijk naar school gaat. Verplichte aanwezigheid op school is mooi op papier, maar het handhaven ervan is een bureaucratische nachtmerrie.

En zelfs als kinderen werkelijk op school verschijnen, dan nog moeten ze zelf hun best doen om goed te leren. Dat nu is de verantwoordelijkheid van hun ouders. Ouders voeden op, zorgen voor een veilig en schoon thuis, stimuleren hun kinderen om te leren, te spelen, te ontspannen, en om andere kinderen en hun buren te respecteren. Dit zijn universele waarden en ze zijn zo vanzelfsprekend, maar veel moslimouders lijken in verwarring te zijn. Ze hebben te grote gezinnen, wonen in te kleine huizen, zijn vaak analfabeet en leven in een omgeving met veel drugsgebruik en criminaliteit. Ze hebben een neiging om de westerse samenleving in haar geheel af te wijzen, en daarmee in handen te vallen van de jihadisten.

Extremistische imams azen als roofdieren op deze kwetsbare gemeenschappen, en ook landen als Saudi-Arabië zijn actief in het verspreiden van antiwesterse, oorlogszuchtige propaganda die juist op deze gemeenschappen is gericht. En zelfs al zou er geen jihad-filosofie zijn of een andere anti-westerse ideologie, dan nog zullen nietfunctionerende families kwetsbaar zijn voor criminaliteit en geweld. De overheid kan dus maar in beperkte mate wat uitrichten. En veel islamitische ouders kunnen hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen niet altijd op zich nemen. Dan rijst de vraag: ‘Wie moet het dan doen? Wat kunnen burgers doen om kinderen van moslimmigranten in de samenleving op te nemen?’

In het verslag van het parlementaire onderzoek naar dertig jaar integratiebeleid in Nederland komt als opvallendste conclusie naar voren dat de migranten die wél succesvol waren geïntegreerd, dit niet hadden bereikt met behulp van de overheid, maar van aardige, behulpzame buren, onderwijzers en andere autochtone Nederlanders die zich betrokken voelden bij deze gezinnen en hun integratieproblemen.

Zij die niet integreerden, zijn geïsoleerd, ofwel uit eigen verkiezing ofwel als gevolg van discriminatie. Deze mensen zijn de verliezers, en de samenleving waarin zij leven is dat nog veel meer. Islamitische radicalen zijn tegenwoordig de krachtigste verleiders van deze geïsoleerde groepen. Hun boodschap is dat onze westerse samenleving decadent is, vies en lelijk, dat zij geen zelfbeheersing kent en gevaarlijk immoreel is.

Als u de moeite zou nemen om in de buurten van deze arme moslimmigranten rond te kijken, zou u het vuil en het verval zien. U zou lelijke gebouwen zien en gewelddadige hiphop en rap horen. Op de trottoirs en in de kelders zou u jongeren zien die verslaafd zijn aan heroïne of andere rotzooi.Vanaf billboards staren half ontklede vrouwen u verleidelijk aan. Dat is de ongeremde seksualiteit waar veel islamitische nieuwkomers het over hebben. En omdat je in deze buurten niet in contact komt met Mozart, Ruisdael of Shakespeare, is het voor extremisten niet moeilijk om de jongeren ervan te overtuigen dat platte seks het enige is dat het Westen te bieden heeft.

Als u vandaag een zogeheten ‘zwarte school’ zou bezoeken of een ‘zwarte buurt’, zou u misschien besluiten om u als vrijwilliger aan te melden, bijvoorbeeld als kinderbegeleider, of u zou misschien een minder bedeeld moslimkind in huis willen nemen.

U zou ook een moskee kunnen bezoeken of een theehuis of een andere plaats waar moslimmannen bij elkaar komen. Daar zou u eerst eens wat rond kunnen kijken, u zou de mannen beter leren kennen en vervolgens zou u hen deelgenoot kunnen maken van de normen en waarden die hier in Nederland gelden. U zou hen bijvoorbeeld kunnen leren dat het oneervol is om vrouwen op te sluiten.

Ik kan u natuurlijk niet precies voorschrijven hoe u deze moslimkinderen en -mannen moet helpen. Ik kan u alleen proberen duidelijk te maken dat, wanneer jongeren steeds maar weer de boodschap krijgen dat het Westen hen haat en dus ook door hen gehaat moet worden, u niet gek moet opkijken dat zij uiteindelijk ook vanuit deze haat zullen handelen.

Als u zich afvraagt waarom u zich als vrijwilliger zou aanmelden, dan moet u goed voor ogen houden dat het geen altruïsme is, maar een praktische noodzaak. De Ahmeds van deze wereld zijn, met behulp van mensen als Jan, de latere erfgenamen van onze samenleving. In latere generaties zullen we van hen afhankelijk zijn voor het behoud van onze cultuur en onze nalatenschap. Als we hen in handen geven van fundamentalisten, drugsverslaafden, de seksindustrie of hooligans, dan verliezen we hen. Dan kunnen we toekijken als ze onze auto’s in brand steken, inbreken in onze huizen, onze pubers aanranden en, op den duur, onze treinen laten ontsporen en onze vliegtuigen neerhalen.
Tegen diegenen onder u die geloven dat wij ons eigen lot in handen hebben, dat we niet achterover moeten leunen en toekijken, wil ik zeggen: laten we opstaan en ingrijpen, zo goed als ons voorstellingsvermogen dat toelaat en met de middelen en de tijd die ons ter beschikking staan.

Wednesday, October 11, 2006

History of Holland

From the spring of 39 to the autumn of 38, Agrippa was proconsul of Gaul, where he laid the foundations of Roman rule north of the Alps. Until then, the province had been left to its own: it had been conquered by Julius Caesar, but the civil wars had prevented decent administration. This was now to change. First, Agrippa crossed the river Rhine and fought on behalf of the Ubians a war against the Suebians, a Germanic tribe that was notoriously aggressive. After the campaign, Agrippa resettled the Ubians on the west bank of the Rhine, and founded Ara Ubiorum, a city that became better known as Cologne. At the same time, a part of the tribe of the Chatti migrated to the Lower Rhine and Waal, where it mixed with the natives and accepted their ancient name: Batavians, "people of the fertile wetlands". Their capital was Batavodurum, modern Nijmegen.

Agrippa also built several roads: one from the Gallic capital Lugdunum (Lyons) to Aquitania in the west (where a rebellion was suppressed in 38), one to the Upper Rhine in the northeast, and one to Langres in the north, where it divided into two branches: to the northwest, to Reims and the Channel, and to the north, to Trier and Cologne. The presence of Italian wine amphora in towns along the new roads proves that merchants followed in the footsteps of the soldiers.

Friday, October 06, 2006

Ayaan mijn Vrijheid: autobiografie of Ghostwriters

Ayaan Hirsi Ali boek ayaan mijn vrijheid in drie dagen uitverkocht. Bij www.ayaanmijnvrijheid.nl Uitgever Augustus enkele fragementen. Kleine bloemlezing uit eigen werk AYAAN HIRSI ALI LEEST Rubinstein's luisterboek, parool radio

nrc: Van pippi tot sherherazade kopt nrch boeken over de spookschrijver van Hirsi Ali's Mijn Vrijheid de autobiographie hirsi ali in boekrecencies.

Met nummer aflatende aantijgingen haar in kwaad daglicht te stellen betichtte deze krant eerder over Wal-Mart doneerde aan denk tank Hirsi Ali, Ayaan van goud zoekerij door zich met het insituut for public policy research te Washington, District Columbia VS in te laten.
Wordt het boekenbal soms in de rosse beurt gehouden,
ontbreekt hier een steunkleur, is het zetduiveltje bezig of is de schrijfster door de red light decoratie of traiteur garnering van langstrumpf etalage materiaal op het verkeerde been gezet?


En dat in Nederland! in de kwaliteitskrant
nrc boek recensies pippa ayaan

Hirsi Ali: parlement zwak en gewetenloos - Problemen met integratie onopgelost

De Tweede Kamer is zwak, gewetenloos en zonder geheugen.
Dat zegt het voormalig Kamerlid voor de VVD Ayaan Hirsi Ali vandaag in deze krant.

Hirsi Ali ging begin deze maand aan het werk bij de Amerikaanse denktank
American Enterprise Institute. Gisteren verscheen haar nieuwe boek, Mijn Vrijheid.

Hirsi Ali vindt dat de toegenomen omvang van vrouwenhandel in Nederland wordt genegeerd. Door de combinatie van het restrictieve vreemdelingenbeleid en de opheffing van het bordeel verbod zijn wij weer slaven handelaars van de ergste soort geworden, zegt Hirsi Ali.

Het probleem wordt nu doodgezwegen. Ich habe es nicht gewusst, is nu van toepassing op de moderne vrouwenhandel in Nederland.De conservatieve Amerikaanse denktank waar Ayaan Hirsi Ali werkt, steunt het controversiële winkelbedrijf Wal-Mart zonder openbaar te maken betaald te worden door een aan de retailreus verbonden organisatie.
Naast Hirsi Alis American Enterprise Institute steunen vier andere behoudende organisaties in interviews en ingezonden stukken in grote Amerikaanse kranten Wal-Mart zonder de financiële banden te openbaren. Dat onthulde The New York Times gisteren.
De relaties zijn een nieuw bewijs voor de gegroeide politieke invloed van Wal-Mart, na oliebedrijf ExxonMobil het grootste bedrijf ter wereld. Wal-Mart ligt onder meer onder vuur omdat het illegale werknemers s nachts in de winkels zou opsluiten en het Amerikaanse midden- en kleinbedrijf uit de markt zou hebben gedrukt. Honderdduizenden vrouwen voeren een rechtszaak tegen het bedrijf omdat zij stelselmatig gediscrimineerd zouden zijn.
In aanloop naar de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen in november hebben prominente Democratische politici de aanval geopend op Wal-Mart. Senator Hillary Clinton is een van hen. Tijdens het gouverneurschap van haar man was zij nog commissaris bij Wal-Mart.
Hirsi Ali was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Volgens de organisaties en de Walton Family Foundation zijn de bedragen verwaarloosbaar en staan ze los van de uitlatingen. De Walton Family Foundation had volgens de meest recente cijfers in 2004 een budget van 609 miljoen dollar (480 miljoen euro). American Enterprise Institute haalde dat jaar 24 miljoen dollar binnen van diverse geldschieters.
De toenmalige hoofdredacteur van het huisblad van het American Enterprise Institute - hij werkt inmiddels in het Witte Huis - schreef in juni over wat wij noemen de Aanval van de Snobs die pogingen doen Wal-Mart af te schilderen als een duivelse plaag.

Monday, October 02, 2006

Einsatz wie beim Polit-Thriller

Für die Kasseler Polizei war die Verleihung des Bürgerpreises an Ayaan Hirsi Ali eine Herausforderung http://translate.google.com/translate_t
Von Ellen Schwaab 01.10.2006 Kassel. Als Ayaan Hirsi Ali Kassel gestern Nachmittag unversehrt Richtung Berlin verlässt, atmet Polizeiführer Gerd Thielmann auf. Die wegen einer Morddrohung hoch gefährdete Islamistenkritikerin, die gestern in der Stadthalle mit dem Bürgerpreis "Glas der Vernunft" ausgezeichnet wurde, hat die Kasseler Polizei und den Staatsschutz zwei Tage lang in Atem gehalten.

"Du bist die Nächste", diese Drohung hatte der Mörder des niederländischen Regisseurs Theo van Gogh bei der Leiche hinterlassen. Die aus Somalia stammende Preisträgerin, die aus Amsterdam nach Kassel kam, steht deshalb unter ständigem Personenschutz.

Für die Polizei bedeutete das: Bewachung rund um die Uhr. Nicht nur der Preisträgerin, sondern auch der Orte, an denen sie sich aufhielt. Das bescherte dem Schlosshotel, wo die 36-Jährige übernachtete und am Samstagabend mit einem festlichen Dinner empfangen wurde, ungewohnte Gäste. Personenschützer sitzen mit am Tisch und übernachten in den Nachbarzimmern, andere halten das Gebäude im Auge. Bis zu 50 Beamte, so schätzt Schlosshotel-Chef Volker A. Deigendesch, sind dort im Einsatz.

In der Leitstelle der Polizei überwacht ein Führungsstab von sieben hochrangigen Beamten den zweitägigen Einsatz. Doch die eigentliche Arbeit hat Wochen vorher begonnen. "Wir haben schon seit 14 Tagen engen Kontakt mit den Holländern", sagt Einsatzchef Thielmann. "Da steckt eine Menge Arbeit im Vorfeld drin." Absprachen mit dem Kuratorium des Bürgerpreises, den Betreibern des Kongress Palais Kassel - Stadthalle, dem Catering-Service, dem Schlosshotel, der holländischen und der Berliner Polizei, Austausch mit dem Landeskriminalamt, dem Bundeskriminalamt und den Kollegen in Berlin ...

Personenschützer holen Ayaan Hirsi Ali an der Grenze ab, begleiten sie gemeinsam mit holländischen Kollegen nach Kassel. Das Schlosshotel und das Kongress Palais werden Tag und Nacht bewacht. Beamte sind auch in Zivil unterwegs, halten die Brennpunkte im Blick. Andere halten den Verkehr im Auge, ein aus Südhessen angeforderter Polizeihubschrauber überwacht das Geschehen aus der Luft. Der silberne BMW, mit dem die Preisträgerin vom Hotel zum Hintereingang des Kongress Palais gebracht wird, stand aus Sicherheitsgründen über Nacht im Polizeihof.

Als der Wagen gestern um 11.16 Uhr im Konzertgarten vorfährt, steht der Hubschrauber über der Stadthalle. Am frühen Morgen hat Schäferhündin Anka mit Hundeführer Markus Risch das Gebäude nach Sprengstoff abgesucht. Nun wimmelt es drinnen an bewaffneten Personenschützern und anderen Einsatzkräften. Und doch sagt Einsatzleiter Thielmann: "Eine hundertprozentige Sicherheit können wir nicht garantieren."

Die Anspannung in der Leitstelle bleibt, bis der Konvoi mit Ayaan Hirsi Ali am späten Nachmittag die niedersächsische Grenze erreicht. Alles ist gut gegangen. Auch der Profi ist erleichtert. "Es ist ein gutes Gefühl", sagt Thielmann, "für die ganze Mannschaft."
Of inches Schwaab 01.10.2006 Kassel. When Ayaan Hirsi Ali Kassel yesterday leaves afternoon intact direction Berlin, police leader Gerd Thielmann draws a deep breath. The Islamistenkritikerin, which was distinguished yesterday in the town hall with the citizen price “glass of the reason”, endangered highly because of a murder threat, kept the Kasseler police and the state protection two days long in breath. “You are the next one”, this threat the murderer of the Netherlands director Theo van Gogh with the corpse had left. The Preisträgerin, which came from Amsterdam to Kassel, originating from Somalia, stands therefore under constant protection of individuals. For the police meant: Guard around the clock. Not only the Preisträgerin, but also the places, at which it was. The given the lock hotel, where the 36-Jährige stayed overnight and became on Saturday evening with a festive Dinner to receive, unusual guests. Personenschützer sit also at the table and stay overnight in the neighbour rooms, others hold the building in the eye. Up to 50, then lock hotel boss Volker A. Deigendesch estimates officials, is there in the use. In the directing center of the police an operations staff of seven high-ranking officials supervises the two-day employment. But the actual work began weeks before. “We have already for 14 days close contact with the dutchmen”, say employment boss Thielmann. “There a quantity is work in the apron in it.” Arrangements with the Kuratorium of the citizen price, the operators congress of the palace Kassel - town hall, the Catering service, the lock hotel, the Dutch and the citizen of Berlin police, exchange with the state criminal police agency, the Federal Criminal Investigation Office and the colleague in Berlin… Personenschützer fetch Ayaan Hirsi Ali at the border, accompany them common with Dutch colleagues to Kassel. The lock hotel and congress the palace are guarded day and night. Officials are also in civilian clothes on the way, hold the focuses in the view. Others hold traffic in the eye, from south Hessen of requested law enforcement helicopters supervise the happening from air. Silver BMW, with which the Preisträgerin is brought from the hotel to the back door congress of the palace, stood for safety reasons over night in the police yard. When the car moves forward yesterday at 11.16 o'clock in the concert garden, the helicopter stands over the town hall. On the early morning shepherd dog Anka with dog leader Markus Risch searched the building for explosive. Now it wimmelt inside at armed Personenschützern and other task forces. And employment leader says Thielmann nevertheless: “We cannot guarantee a hundred percent security.” The strain in the directing center remains, until the convoy with Ayaan Hirsi Ali achieves the border of Lower Saxony in the late afternoon. Everything went well. Also the professional is relieved. “It is a good feeling”, says Thielmann, “for the whole crew.”

Friday, September 01, 2006

Hirsi Ali: Dutch Tolerance Is Pretence

THE HAGUE, 02/09/06 - The Dutch like to call themselves open and tolerant, but in reality they do not like divergent views. They pride themselves on being level-headed, yet the media and political debate are dominated by "emotional voyeurism," according to Ayaan Hirsi Ali.

The critic of Islam and former MP made her informal farewell this week to Dutch politics. Her party, the conservatives (VVD) had organised a symposium for the event on the question of what a 21st century representative of the people should be able to do. Hirsi Ali expressed her gratitude towards the Netherlands, which she said she loves and where she has had so many opportunities.

Somali-born Hirsi Ali left the Lower House this spring following a row about her Dutch passport, which fellow-party member and Integration Minister Rita Verdonk took away from her. Although she got it back again, she will start work next week at the American Enterprise Institute, a conservative think-tank in Washington.

Hirsi Ali considers it paradoxical that she is seen in the US as a bridge-builder between the West and Islam, but in the Netherlands as a polemicist. "The Dutch have difficulty with dissenters. They prefer to team up with the like-minded."

Hirsi Ali also expressed her surprise at the great attention that she says is paid in the Netherlands to emotions that democratic decisions and debates bring about. She considers the media should stop this "emotional voyeurism." Then politicians would automatically give up their "emotional exhibitionism."

Former VVD leader Frits Bolkestein chaired the symposium. He argued that Islamic terrorism can only be combated by Muslims. "That is why the US war against Iraq is so unbelievably stupid. The Dutch government has allowed itself to be towed along by the US."

With Hirsi Ali, Bolkestein argued against Islamic schools. "Separate schools are a harbinger of a divided society." He thinks it will take a long time until the Islamic world will catch up on its arrears. Youngsters there are impatient, he believes. "They say, 'Yankee go home' and then, 'please take me with you."

Close www.nisnews.nl

Sunday, August 20, 2006

Nova: Hirsi de gelukzoeker

Hirsi Ali laat weten ontevreden te zijn met de uitzending. ‘Ik heb algemene opmerkingen gemaakt over macht, partijprogramma’s enzovoort. Het lijkt erop dat die uit de context zijn gehaald’

FRAGMENT NOVA DOCUMENTAIRE 'DE GELUKZOEKER'
"Ik was verbaasd en kreeg kippenvel. Dit was het laatste wat ik had verwacht. Rita nodigde me uit voor een glas wijn en wilde er nog eens rustig over praten. Ze vertelde me dat ze alles recht ging zetten wat krom was in Nederland." "Ze is enorm populair, maar heeft geen partijprogramma. De geschiedenis wijst uit dat het gevaarlijk is als men zoveel macht krijgt."

Het Algemeen Nederlands Persbureau in StaatsMedia centrum; HILVERSUM (ANP) - Ayaan Hirsi Ali waarschuwt voor het 'gevaar' dat Rita Verdonk in haar ogen vormt. Dat doet ze in het NOVA-televisiedocumentaire 'De Gelukzoeker', dat zaterdag 26 augustus wordt uitgezonden.

Het ex-Kamerlid zegt over de huidige minister van Vreemdelingenzaken: ,,ze is enorm populair, maar heeft geen partijprogramma. De geschiedenis wijst uit dat het gevaarlijk is als men zoveel macht krijgt.''

Kort nadat Hirsi Ali haar paspoort weer terug kreeg, ontving ze een telefoontje van Verdonk. ,,Ik was verbaasd en kreeg kippenvel. Dit was het laatste wat ik had verwacht. Rita nodigde me uit voor een glas wijn en wilde er nog eens rustig over praten. Ze vertelde me dat ze alles recht ging zetten wat krom was in Nederland.''

Ja, het geld dat stom is maakt recht wat krom is want moraal wijkt voor de poen.

Na "De heilige Ayaan" zie zemblabla 11 mei 2006 die zelfde avond Hirsi Ali uit NY na deels zien vooraf maar niet de hele uitzending in Nova door Twan Huijs: "Was u een economische vluchtelinge?" AHA: "Ja, dat heb ik ook uitgebreid verteld. Ik heb in een uh, volgens mij programma's. In mijn optredens zeg ik ook altijd als ik geconfronteerd wordt met 'Je hebt gelukzoekers', 'Maar ik ben de grootste gelukzoeker'

En heeft ze het voor deze hetze gemobiliseerde gajus een leuke suggestie voor de titel van de door publieksgelden betaalde documentaire gegeven. Want ze heeft ZELF gezegd dat ze haar geluk zoekt. En dat mag niet zonder biafrabuikje.

Op de website van de Staat nieuwsomroep Novatv.nl derhalve met "Tegelijkertijd leidt de uitzending van een Zembla documentaire over de leugens rondom haar vluchtverhaal tot haar vertrek uit de Nederlandse politiek". Zodat het geheel quad erat demonstratum ist.

Blijft de vraag of het beter is dat iemand dan "men" zoveel macht krijgt. Dan zou men er iets tegen kunnen doen. De men BV ikjes zijn onder het partijmacht juk van de kuddegeest, populistische volksmenners, geinstitutionaliseerd corrupte partij programmatuur en verfijnde promotiemechanismen want een termijntje in de kamer verhoogd de marktwaarde bij het bedrijfsleven. Vandaar dat velen zich niet herkiesbaar stellen.

Dagblad Trouw Hirsi Ali waarschuwt voor 'gevaar' Verdonk en het in de oorlog foute de Telegraaf nemen het nieuws braaf met foto over want voor politieke content heeft de krant geen geld en moet men zich met een armzalig ANP-nieuws abonnement behelpen.

De publieke omroep Staats nieuws TV nos.nl plaatst alvast op 20 augustus over de NOVA documentaire De Gelukszoeker 26 augustus een week tevoor het bericht;

VVD schaart zich vierkant achter minister Verdonk na kritiek op haar van oud-Kamerlid Hirsi Ali. VVD-partijleider Rutte noemt Hirsi Ali "rancuneus".

Ja, de Volks Vrouwen Domheid van oprutte uit de volksvertegenwoordiging door verdonkeremanen van paspoort wil ex-kamerlid Ayaan Hirsi Ali na het ontnemen van haar zetel het liefst de VVD uit want zoiets siert dit Haags bureaucratisch politieke verenigingen, partij en staats proletariaat.

In een interview met het tv-programma Nova zegt Hirsi Ali dat Verdonk geen ideeën en geen programma heeft. Volgens haar heeft de geschiedenis uitgewezen dat het gevaarlijk is als zulke mensen veel macht krijgen.

VVD-leider Mark Rutte neemt het in een reactie op voor Verdonk, die achter hem tweede staat op de lijst voor de Kamerverkiezingen van 22 november. Verdonk zelf wil niet reageren.

De vader van Verdonk heeft zeker als Indiëganger bij de marine leren vissen want tijdens het paspoort debat werd hij erg boos op de kamerleden over zijn doerak van een dochter en had hij, zo lazen wij in HP de neiging had een handgranaat die Tweede Kamer in te gooien.

Zo wilde deze Nederlands-Indië veteraan de guppen mores leren want dankzij de teevee lijken de volksvertegenwoordigers na uren voor de treurbuis zo op visjes in een aquarium. Hij werkte als militair in "Ons Indië" tijdens de politioneele acties ofzo zodat duidelijk wordt waar ijzeren Rita haar befehl ist befehl mentaliteit, vreemdelingenvrees en opsluitingsdrang vandaan heeft.

Schulz-Van Haegen (Verkeer en Waterstaat) spreekt zelfs over koppersnellers mentaliteit want Er lopen headhunters rond op het Binnenhof verlaat de politiek.

"Het is de afgelopen regeringsperiode echt een heksenketel geweest in de politiek, met onder andere de perikelen rond D66 en minister Verdonk en Ayaan Hirsi Ali. Balkenende is denk ik zo'n negentig procent van de tijd bezig geweest om de kikkers in de kruiwagen te houden, en is aan echt regeren dus maar weinig toegekomen."

Regeren wordt in 95 % door de ambtenaren gedaan en de Bak ellende III volgt na de verkiezingen 22 november. JP Balkenende was o.a. vice voorzitter van de "cristelijke" NCRV en kan goed met de publiek omroep overweg.


DEN HAAG (ANP) - Tweede Kamerlid Bibi de Vries van de VVD stelt zich niet kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. Bibi de Vries verlaat Kamer in het kielzog van Aartsen.

Daar is weinig aan verloren want Bibi de Vries heeft de lichte richting van atheneum Hageveld te Heemstede met moeite gehaald. Voor geschiedenis haalde ze amper een vijf vanwege de begripsvragen. Dat lag dan volgens haar aan de manier van lesgeven. Goed in talen en toch wiskunde 1 in het pretpakket om te mogen studeren.

Had grote moeite met open vragen en wel affiniteit met regeltjes.
vandaar de latere keuze voor belastingadviseur.

In de affaire over het Nederlanderschap van voormalig VVD-kamerlid Ayaan Hirsi Ali zei De Vries dat Verdonk Hirsi Ali ,,opjaagde als aangeschoten wild''. ,,Als er ook maar iets gebeurt met Hirsi Ali zijn er mensen binnen de VVD die bloed aan hun handen hebben.'

Zijn er in de gedaante van mensen zal ze bedoelen. Men wast de handen gewoon in onschuld. Ceasar werd ook collectief door wel 20 senatoren doorgestoken, een zelfs et tu Brutus want apen doden ook periodiek hun soortgenoten. Dat hoort zo in de politieke arena want het volk wil bloed zien dus moeten er koppen rollen in deze afmaakcultuur waarbij iedereen die verkeerde informatie verstrekt wordt afgeschilderd als fraudeur, bedrieger of gelukzoeker oftewel golddigger en vluchteling uit economische motieven waar het aslylrecht niet voor bedoeld is.

De VVD voorlichting (c) - 25/8/2006 maakt bekend op Website Fadime Örgü dat Orgu zich niet kandidaat stelt na 8 jaar Tweede Kamerfractie mediabeleid en jeugdzorg.
Ja, met die grijze wolven in aantocht vanwege de ultra-rechtse coalitie zou ik het ook wel weten.

De Turkse moslimbroederschap wil net als de 88 brothers in Egypte geen vrouwen in de politiek want de enige vrouw op de kieslijst mocht niet in het parlement daar.

Toen ik voor het eerst een tekst van Mw Fadime las dacht ik hoe kan iemand die zulke
lege HAVO zinnen maakt Kamerlid zijn?. Misschien is dat de invloed van haar moedertaal. Zij heeft vast nooit oud Nederlands gelezen.

De VVD heeft nu eenmaal onvoldoende kader dus elders functies genoeg te verdelen.
Er wordt vast weer een middelmaat aangezocht dat eenvoudigweg niet in een zakelijke omgeving te handhaven zou zijn. Zo is de volksvertegenwoordiging tot volkseducatief instituut en politieke marketing van papierschuivers baantjesmolens verworden.

Die dijk van een meid Annette Nijs verdwijnt gelukkig in een forse wachtgeldregeling.

Jozias van Aartsen houdt niet van politiek en gaat ook weg. Van Aartsen ontketende een liberale perestrojka in zijn fractie. Hij gaf zijn partijgenoten veel meer ruimte dan zijn voorgangers en schrijft dat vanaf de oprichting binnen de VVD „een richtingenstrijd woedt tussen een naar populisme neigende stroming (...) en een vrijzinnige stroming (...)”

Een deel van zijn fractie begint te morren, met name de backbenchers die snakken naar een strakkere leiding. Diezelfde ‘werkbijen’ ergeren zich ook aan de bescherming die Van Aartsen biedt aan Hirsi Ali, een Kamerlid dat wel gretig gebruik maakt van de nieuwe politieke vrijheid in de fractie.

In NRC Handelsssblad 22 mei 2005 Diplomatie kan falen rond Hirsi Ali niet repareren schrijft Jan Melissen - Professor of Diplomacy at Antwerp University, Belgium, and in The Netherlands he lectures at the Clingendael Institute of International Relations and Leiden University;

Premier Balkenende zei dat hij zich zorgen maakt over de imagoschade die Nederland oploopt als gevolg van de berichtgeving in de buitenlandse media over de affaire-Ayaan Hirsi Ali. Hier ligt volgens hem een belangrijke taak voor Nederlandse ambassadeurs. Die moeten zich actief opstellen om de "schade te repareren".

De premier toont er weinig begrip van hoe de media werken en het lijkt dat hij onrealistische verwachtingen heeft van de Nederlandse diplomatie. Nadat de hele week in Europa over het beschamende schouwspel rond Hirsi Ali is bericht.

De suggestie dat ambassades de imagoschade in het buitenland wel even kunnen rechtstrijken, getuigt van een gebrek aan inzicht in wat de Nederlandse diplomatie nog kan doen als het leed eenmaal geleden is.

Dat de premier het handelsmerk van "Nederland als tolerant land" wil redden, doet de Nederlandse zaak dan ook geen goed. De Europese publieke opinie ziet achter de façade van tolerantie steeds vaker onverschilligheid, of erger. Dat is waarover de lezers van de Financial Times, Le Monde, Die Zeit, El País en de Wall Street Journal een aantal keren hebben kunne lezen.