Thursday, October 14, 2010

Wildersproces & Tractatus theologico-politicus

coram judice justificandam damnandam ?

Ik dacht dit is een Middeleeuw, denkkracht van schrijfsters vervolgen en ideeen verbieden.

In Samenvatting Requisitoir Wilders - deel 1 wordt gesteld 'Gezien de Europese jurisprudentie zal de overheid terughoudend moeten zijn met strafrechtelijke inmenging in het publieke debat.' en;
Een pluralistische democratie uit zich in een politiek spectrum waarin zeer uiteenlopende standpunten worden aangehangen en verdedigd. Een ware democratie maakt het mogelijk dat ook over gevoelige zaken, dogma’s en taboes, open en op het scherpst van de snede kan worden gediscussieerd.
Terwijl Spinoza al scheef over discrepantium opiniones, uiteenlopende standpunten in TTP xx waar 'sed ad haec omnia conservandum', maar om het behoud van dit alles, een soort omdraaiing is van 'Een ware democratie maakt het mogelijk'.
VI. (20:76) Lastly, that not only may such liberty be granted without prejudice to the public peace, to loyalty, and to the rights of rulers, but that it is even necessary for their preservation.
Ook uit: Tractatus theologico-politicus
Want waar ooit getracht wordt, deze vrijheid af te schaffen en de oorspronkelijke meningen van denkers -- niet hun geest, die alleen kan zondigen -- aan een rechtelijk oordeel te onderwerpen, worden edele mannen tot voorbeeld gesteld. Zij worden dan als martelaren vereerd, het gebeurde prikkelt de medeburgers en wekt eerder hun medeleven, zo niet hun wraaklust, dan vrees op.
Bron: het Handvest van de Vrijheid - Londen 1943 blz 63

ofwel

(20:77) For when people try to take it away, and bring to trial, not only the acts which alone are capable of offending, but also the opinions of mankind, they only succeed in surrounding their victims with an appearance of martyrdom, and raise feelings of pity and revenge rather than of terror.

No comments: